Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 2191 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Jeugdbeschermin Brabant op het matje geroepen om zwartboek. Na een jaar duidelijk maken dat het niet goed gaat in de jeugdzorg hebben de gemeenten in west Brabant nu ook ingezien dat het niet goed gaat bij JBB. Het is het topje van de ijsberg! De inspectie stelt al dat de klachten in het zwartboek niet afwijken van de klachten die ze over andere GI's krijgen.

Tijd voor een grootschaliger landelijk onderzoek naar de werking van de GI's in Nederland. Deel dit bericht naar zoveel mogelijk leden van gemeenteraden en wethouders. Wijs ze op hun plicht om deugdelijke zorg in te kopen en te controleren of de GI's daadwerkelijk wel doen wat ze doen moeten en of ze het doen zoals het hoort zoals vastgelegd in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman.

Maak de maatschappelijke verontwaardiging groot. Het niet naleven van gerechtelijke uitspraken is not done, Experimenten met achterhaalde methoden net zo min. Waarheidsvinding is een plicht voor de GI's in plaats van de vele niet onderbouwde leugens. Er zijn ruim 600.000 kinderen verbonden aam een GI. 600.000 kinderen die blootgesteld worden aan willekeur.

Jaarlijks komen er 16.000 kinderen bij die slachtoffer zijn van een hoog conflictscheiding. Door niet handelen van de GI's worden zij dubbel gestraft want de GI verbreekt juist de contacten in plaats van dat ze ze herstelt. In west Brabant is het duidelijk. nu de rest van Brabant en Nederland nog!

Krijn ten Hove