Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 2191 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Geachte heer Ten Hove,

 

Uw bericht van 7 september hebben wij ontvangen en kennis van genomen.

Bijgaand ontvangt u de brief die wij als reactie naar de wethouders van Noord-Brabant hebben gestuurd.

Voor de goede orde laat ik u weten dat de heer V. Braam niet meer de voorzitter is van de Raad van Toezicht.

Per 1 juli 2018 is de nieuwe voorzitter de heer drs. G.H.M. van Loon.

 

Met vriendelijke groet,

 

René Meuwissen

bestuurder

 

Jeugdbescherming Brabant

Veilig Thuis Brabant Noordoost

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

 

Oude Vlijmenseweg 112,

5223 GS   's-Hertogenbosch

Postbus 1163,

5200 BE  's-Hertogenbosch

www.jeugdbeschermingbrabant.nl