Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13518 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Geachte leden van de commissie, 

Zoals u weet is het onderwerp conflictscheiding een groot maatschappelijk probleem Tegelijkertijd genereert dit ‘probleem' een miljarden omzet! Een omzet die bovendien op een negatieve manier gegenereerd wordt. Dit gegeven zorgt ervoor dat het probleem zonder ingrijpen van de Tweede Kamer niet opgelost kan worden.

Oorzaak: 

in 2009 is besloten om de volledige verantwoordelijkheid voor het oplossen van een scheiding bij de rechtspraak neer te leggen. Maatwerk was het credo; vertrouwende op de integriteit van de rechtspraak. Echter, rechters zijn juristen, opgeleid om te werken met de kaders aangegeven in de wet. Op het moment dat deze kaders er niet zijn, ontstaat er een probleem. Dat blijkt uit de grote problemen op het gebied van alimentatie, overige financiële zaken; en problemen met de zorgregeling waaronder het schrijnende probleem van ouderverstoting.

Rechters zijn geen psycholoog (stem van het kind) en geen financieel expert (onoverzichtelijke themanormen); zij behoren zich te juist laten adviseren door deze beroepsgroepen, alvorens een beslissing te nemen.

Gevolg: 

in een poging de problemen op te lossen is de scheidingssector enorm gegroeid; naast de rechtspraak, advocatuur, mediators, kindbehartigers,  coaches, noem het maar op, schieten  scheiding gerelateerde bedrijfjes als paddenstoelen uit de grond. Om nog maar niet te spreken van de dubieuze rol van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en overige GI’s. Er wordt dik geld verdiend over de rug van kinderen en ouders.

Resultaat:

Herken ouderverstoting heeft met het VKC, de dwaze vaders en jullie geweldige steun vanuit de tweede kamer een verandering in gang gezet:

 • Er zijn een aantal moties aangenomen, 
 • Er is een vervolg gekomen op de divorce challenge; het platform Rouvoet 
 • Ouderverstoting is officieel erkend en bestempeld als emotionele kindermishandeling. 
 • Er staat enorme druk op het functioneren van jeugdzorg. 
 • De richtlijn scheiding wordt aangepast; het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen heeft aangetoond dat rust juist contraproductief is. 
 • Er hebben goede gesprekken plaatsgevonden met de projectgroep visiedocument scheiding en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • We zijn op het spoor van de oorzaak van ouderverstoting; de kenmerken die deze kinderen vertonen na scheiding kunnen herleid worden tot de reguliere psychologie, inclusief diagnose, zodat de rechtspraak op basis hiervan de juiste beslissing kan nemen.

We maken stappen in de goede richting; maar wij ervaren daarbij tegelijkertijd enorm veel tegendruk op het persoonlijk vlak. Bestuurders van de stichting Herken Ouderverstoting, commissieleden en beheerders van het facebook forum merken dat bij hen de persoonlijke druk sterk opgevoerd wordt om zo ons burgerinitiatief onderuit te halen. 

Krijn Ten Hove

 1. Elke update en activiteit voor de facebook pagina en/of de stichting wordt door de GI uitgelegd aks strijd tegen mijn ex partner en als zodanig gerapporteerd aan de rechtbank teneinde de rechter te beïnvloeden in de te nemen beslissingen als zijnde dat ik mij ex hiermee belaster
 2. Ik wordt geweigerd als vertrouwenspersoon bij klachtgesprekken van andere cliënten bij de GI die bewust een beroep doen op onze expertise
 3. Vertrouwelijke, maar tevens onjuiste, informatie over mijn relatie met de GI wordt gedeeld met andere cliënten teneinde deze cliënten af te laten schrikken om mij als hun vertrouwenspersoon te nemen
 4. Mijn advocaat durft niet tegen de GI te procederen omdat hij bang is dat  dit consequenties heeft voor andere dossiers en cliënten die ijj in zijn cliënten bestand heeft.
 5. De GI doet alles om te intimideren zodat ik mijn activiteiten voor de belanghebbenden en het algemeen nut staak. 

Anne Marie van Mackelenbergh

 Annemarie van Mackelenbergh wordt onderdruk gezet door de politie Tilburg en het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Ook al vernoemd ze de verstoter niet bij naam, vermeldt zij zeker niet haar bedrijfsnaam of die van zoon en zitten er 3 achternamen tussen, toch wordt zij aangemerkt als verdachte en kan zij niet anders dan (te) veel tijd, plus kosten (advocaat) steken in het verdedigen van haar eigen goede naam en die van Herken Ouderverstoting. Dit alles staat totaal niet in verhouding tot het feit dat talloze ouders worden weggestuurd als zij aangifte willen doen inzake artikel 279BWS. Deze ouders krijgen namelijk te horen dat ze maar een artikel 12 procedure moeten opstarten, terwijl de verstotende partij elke keer weer een warm onthaal krijgt bij genoemde partijen en Annemarie stevig onder druk wordt gezet, waarbij dus niets geschuwd wordt.

Pascal Pareja

Hij heeft in 2, 5 jaar tijd nu 13 processen achter de rug en de 14e is een spoed procedure die in 5 dagen voor moet komen. Dit kost hem niet alleen veel tijd (hij moet er vrije dagen voor opnemen en er is een grens bij zijn werkgever in hoeverre deze hem nog kan steunen ) en geld, daar hij elke keer weer een advocaat moet nemen, terwijl zijn ex partner ‘ gebruik’ maakt van een beruchte advocaat op toevoeging. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente waar hij woont dit toelaat , deze advocaat blijft vergoeden en de rechtbank zijn ex geen halt toe roept. Boven alles levert dit spanningen op voor zijn dochtertje die ondanks haar zeer jonge leeftijd (3 jaar) hierin wordt betrokken. Zij wordt niet alleen bevraagd door de instanties en ‘moet’ op haar jonge leeftijd al keuzes maken, ook wordt zij belast met de spanningen en vijandig houding die zijn ex hanteert, waarbij niemand ingrijpt. Het is een uitputtingsslag, waarbij het juist zijn zorgplicht voor zijn dochtertje is die hem overeind houdt. Overal waar hij zich toe wendt wordt hij weggehoond en gediskwalificeerd, waarbij hij word aangemerkt als relschopper daar ik mede beheerder ben van Herken Ouderverstoting Facebook.

Marieke van Woerkom

 1. Is al ruim 7 jaar slachtoffer van ex-partner geweld.
 2. Proces stalking heeft ongelimiteerd door kunnen gaan;
 3. Dochters zijn slachtoffer van ouderverstoting; zijn zo extreem gemanipuleerd dat zij contactverbod tegen hun moeder aanvragen;
 4. Voorzieningen rechter gaat hier, bij gebrek aan kennis in mee; een werkt zo mee aan kindermishandeling
 5. Ook de politie en het OM leggen de rode loper uit voor ex-partner; ik word veroordeeld voor mishandeling na klein handgemeen aan de voordeur bij poging dochters te kunnen spreken; behalve de impact die dit op mij persoonlijk heeft geeft de overheid totaal het verkeerde signaal af aan de verstotende kinderen…..

Wij vragen ons af waar de pijn zit binnen het huidige systeem; onze ex-partners zijn mentaal ziek, hen  kunnen wij dit niet echt kwalijk nemen. Echter mensen binnen het systeem, die bewust meewerken aan het in stand houden van dit systeem, dat is een enorm kwalijke zaak. Zijn het de rechters, die toch min of meer moeten gaan toegeven al decennia lang op de verkeerde manier gevonnist te hebben, zijn het de familierecht advocaten die hun verdienmodel zien verdwijnen op het moment dat de procedure op tegenspraak daadwerkelijk verdwijnt, jeugdzorg, de Raad, de GI’s? Geen idee, maar het lijkt ons belangrijk genoeg om deze informatie met de kamer te delen. 

 

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom