nlenfrde

Er zijn betrokken volksvertegenwoordigers. Zeker Lisa Westerveld (GroenLinks) wil het verschil maken en is met ons in overleg. Woensdag 15 mei komt de commissie Kindermishandeling/huiselijk geweld weer samen en worden de ministers Hugo de Jonge (WVS) en Sander Dekker (JenV) weer bevraagd.

Nu waren wij de vorige zitting aardig ontsteld. Minister Sander Dekker beëindigde de bijeenkomst met de boodschap dat er helaas niets aan ouderverstoting te doen is. 

Ondanks het feit dat deze man beter hoort te weten. Immers, hij kan wel verwijzen naar een WODC rapport, maar nadien heeft het symposium plaats gevonden en is Dr Childress met Dorcy Pruter nota bene voor een vier uur durende prive sessie op het ministerie geweest met de boodschap dat er wel degelijk genoeg aan ouderverstoting is te doen. Geveinsde hulpeloosheid vanuit het Ministerie VenJ en WVS

Met een gevoel van urgentie zien wij graag dat er doorgepakt wordt. Vandaar dat wij erg vereerd en blij zijn dat er naar onze mening en input wordt gevraagd en dat wij mee mogen denken. Onderstaand onze bijdrage aan de motie:

Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 14 mei 2019
Aan: Lisa Westerveld

Beste Lisa,

Prima opzet, echter ouders willen nu graag doorpakken en afstappen van de hulpeloosheid. Sander Dekker weet veel beter; na de uitgave van het WODC rapport heeft het wetenschappelijke symposium in het Erasmus MC plaatsgevonden. Daar is gesproken over de oplossing. Twee dagen later is Dr. Childress samen met Dorcy Pruter persoonlijk langs geweest om deze oplossing uit te leggen.

Via het stellen van een diagnose, wat in principe standaard is in de zorg, kan aangetoond worden waarom deze kinderen het contact met een ouder verbreken. De diagnose kan ook in Nederland gesteld worden, mits de juiste professionals ingeschakeld worden. Daarnaast is het mogelijk om kinderen met hun ouders te verenigen middels de training van Dorcy Pruter.

Wij stellen dus een onafhankelijke commissie voor (onderzoeksraad voor de veiligheid, we hebben tenslotte te maken met kindermishandeling en ex-partnergeweld) die samen met ervaringsdeskundigen de oplossing concreet gaat uitwerken.

Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat volgens het rapport “Scheiden... en de kinderen dan?” jaarlijks 70.000 kinderen te maken krijgen met een echtscheiding van de ouders;

Overwegende dat naar schatting 7200 scheidingen worden getypeerd als conflictueuze of vechtscheidingen;

Overwegende dat 20 procent van de kinderen als volwassenen geen contact meer heeft met een van beide ouders, meestal de vader;

Overwegende dat er vaak weinig kennis is bij jeugdzorgprofessionals, politie en justitie over ouderverstoting;

Overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er manieren zijn om ouderverstoting te herkennen;

Verzoekt de regering om op korte termijn te zorgen voor implementatie van de wetenschappelijke consensus omtrent ouderverstoting door de standaard inzet van een nulmeting,  het afschaffen van de procedure op tegenspraak, inzet van de regie-rechter en het opschalen naar een universitair geschoolde vorm van hulpverlening middels klinische- trauma psychologie.

Vraagt daarnaast om een onafhankelijke commissie die zich samen met ervaringsdeskundigen richt op de concrete uitvoer van de oplossingen voor  de complexe scheiding waarbij proces stapeling en ouderverstoting (= kindermishandeling en ex-partnergeweld) kenmerkend zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hartelijke groet,

Anne Marie en Marieke


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 14 mei 2019
Aan: Marieke van Woerkom en Annemarie van Mackelenbergh

Dag Marieke en Annemarie,

Hartelijk dank voor jullie meedenken en aanvullingen. Goed ook voor ons om goed te beseffen op welke vlakken er allemaal oplossingen moeten komen.

Probleem is echter dat de motie nu zo uitgebreid is dat ik 100 procent zeker weet dat hier nooit een meerderheid voor gaat komen. Een meerderheid krijgen is al sowieso een dilemma als je in de oppositie zit, maar nu is de motie zo veelomvattend dat zeker de coalitiepartijen in het dictum altijd wel een reden zien om dit niet te willen. Bovendien is het ook goed om te beseffen dat wij niet gaan over bijvoorbeeld de hulpverlening op universitair geschoold niveau is. Dat is aan de sector zelf, niet aan de Tweede Kamer.

Het tweede punt in het dictum heb ik al eerder gevraagd, toen ook in samenwerking met jullie. Of eigenlijk was dat nog een veel mildere motie waarin we de minister hebben gevraagd om met ouders en deskundigen om tafel te zitten om te zoeken naar oplossingen. En zelfs die motie haalde toen geen meerderheid.

Vandaar dat ik onze motie op deze manier heb geformuleerd, omdat het hier alleen werkt als er hele kleine stapjes worden gezet. En ja, dat is frustrerend, maar liever een klein stapje vooruit dan een motie die het niet haalt. 

Mochten jullie het echt niet eens zijn met die strekking, of zelf suggesties hebben voor een andere strekking, dan hoor ik dat natuurlijk altijd graag.

Groetjes,

Lisa Westerveld


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 14 mei 2019
Aan: Lisa Westerveld

Beste Lisa,

Anne Marie en ik hebben er over nagedacht en denken hier als volgt over:

Een motie indienen met een zwakke strekking is naar onze mening weinig zinvol. Het blijft tenslotte maar afwachten of een (eventuele unaniem) aangenomen motie überhaupt door de kamer opgevolgd wordt. Wat dat betreft wachten we nog steeds op de uitvoering van de motie Recourt uit januari 2016….

Wat betreft de oppositie; wij kunnen ons niet voorstellen dat er een partij is die tegen het bestrijden van kindermishandeling en ex-partnergeweld is. Zoals je nogmaals kunt zien in de wetenschappelijke verklaring is hier daadwerkelijk sprake van: negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind ( V61.29) , psychische mishandeling van een kind (V995.51 ), en  V995.83 (psychische mishandeling door een (ex) levenspartner). Allen strafbaar volgens artikel 279 en 300 Wetboek van Strafrecht.

Deze vormen van mishandeling, worden al decennia lang gefaciliteerd door onze eigen overheid en rechtspraak. De omgekeerde wereld; dit moet stoppen, en wel nu.

Dus liever een stevige motie met inhoud.

Wij zouden dus de laatste twee zinnen van de motie willen vervangen door slecht een: 

Verzoekt de regering om op korte termijn de concrete oplossing voor dit probleem te laten uitwerken door de onderzoeksraad voor de veiligheid in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 14 mei 2019
Aan: Marieke van Woerkom en Annemarie van Mackelenbergh

Dag Marieke en Anne Marie,

Wat is jullie overweging om specifiek de OVV te noemen? Want die vraag kreeg ik terug van onze collega op justitie. Hij vond Atria of het Verwey Jonker Instituut meer voor de hand liggen. 

Overigens verwacht ik dat de Minister in zijn reactie een onderzoek gaat afraden en zal verwijzen naar het rapport Rouvoet. En als hij dat gaat doen, dan is de kans dat coalitiepartijen voor de motie stemmen heel erg klein. Maar dat zien we morgen.

Groet, Lisa

Lisa Westerveld

Kamerlid GroenLinks


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 15 mei 2019
Aan: Lisa Westerveld

Dag Lisa,

Inderdaad, we willen graag een onafhankelijk onderzoek dat volledig los staat van VenJ. Daar zitten namelijk een aantal ambtenaren die deze ellende al jarenlang in stand houden. 

Wat betreft het rapport Rouvoet; hier komt absoluut niets uit. De projectgroep visiedocument rechtspraak die hieraan deelneemt loopt vast in een groot gebrek aan zelfreflectie (zie negatieve uitkomst recente visitatie rapport gerechten) en gaat dus niet bewegen. Ook de vFAS en de Raad voor de Kinderbescherming zitten in het platform en zijn beide bevooroordeeld en handelen zeker niet in het belang van kind en burger. Het verdienmodel is ook hier leidend. 

Wat ons betreft wordt er een motie van wantrouwen ingediend tegen het volledige platform Rouvoet, De 4,5 miljoen wordt gespendeerd aan volledig onzin.

De vraag is hoelang Minister Dekker kindermishandeling en ex-partnergeweld nog gaat faciliteren? Na ruim 40 jaar wordt het tijd voor concrete actie.

Succes vanmiddag!

Met vriendelijke groet,

MariekeOnderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 16 mei 2019
Aan: Lisa Westerveld

Bedankt Lisa, vooral voor je inzet, top die nabrander!

Ben heel benieuwd naar die brief, die hopelijk op korte termijn gaan komen. Wat er gebeurt überhaupt niets om deze vorm van mishandeling de kop in te drukken. Enig idee wanneer je het antwoord kunt verwachten?

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 10 mei 2019
Aan: Marieke van Woerkom en Annemarie van Mackelenbergh

De ene keer zijn ministeries snel met brieven, maar soms duurt het enorm lang. Ik hou het in de gaten, mocht die brief er over een paar weken niet zijn, dan trek ik aan de bel.

Overigens is er bij vao’s (de debatten waar we moties indienen) altijd maar een heel beperkte tijd, dat is ook wel terug te lezen in het verslag. Misschien goed om te weten dat ik tijdens het debat ook heb gevraagd wat er wordt gedaan voor ouders en kinderen die nu in deze situatie zitten. Daar kwam een nogal gelaten reactie op van staatssecretaris Dekker. Dit is het verslag: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=35ac7c50-c7da-47cb-aece-fab0169ee93a&title=Conceptverslag%20Huiselijk%20geweld%2FKindermishandeling.docx

Overigens heb ik helaas niet veel hoop dat de motie het gaat halen. Als de minister een motie ontraadt is het meestal ondoenlijk om de coalitie te overtuigen om voor te stemmen. 

Groet, Lisa


Onderwerp: Vao kindermishandeling/huiselijk geweld
Datum: 19 mei 2019
Aan: Lisa Westerveld

Wij zijn toch erg bang dat de bron van de problematiek binnen de ministeries van VenJ en VWS ligt. Ambtenaren daar, niet gekozen door het volk, maken in principe de dienst uit. Spelen een - tweetjes met de managers binnen al de overheidsinstituten die aan de ministeries gerelateerd zijn. Gebrek aan echte onafhankelijke klachtencommissies/inspecties, zorgen ervoor dat deze ellende al decennialang in stand wordt gehouden.

De overheid is in werkelijkheid je grootste vijand, i.p.v. vriend. Maar dat heb je al die tijd niet in de gaten als je geen beroep op de overheid hoeft te doen.Ik denk dat de  beide ministers dit best wel weten, echter hebben zij de ballen om wat te durven veranderen?

Ik hoop dat jouw collega kamerleden dit spel ook doorzien en de motie wel gaan ondersteunen.

Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom