Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13538 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Onderzoek haalt huidige richtlijnen omgangsregeling onderuit 27 november 2017 

Tijdens het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen van 10 november j.l. werd duidelijk dat de huidige richtlijnen op het gebied van omgangsregelingen nergens op gebaseerd zijn.

Hoogleraren Louis Tavecchio en Geert Jan Stams presenteerden recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het kind het liefst en het best bij allebei de ouders op moet kunnen groeien.

Op de vraag aan de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg door de dagvoorzitter wat gaan jullie hier mee doen,

werd door woordvoerders van beide instanties aangegeven dat de huidige protocollen in samenwerking met Prof. Louis Taveccio aangepast gaan worden.

Wij gaan hier scherp op toezien of deze beloftes waarheid gaan worden.