Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13519 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Situatie 

* 16.000 kinderen per jaar verliezen na scheiding het contact met één ouder, waar het tot aan de scheiding een liefdevolle/normale relatie mee had; 

* Het ouderschap van deze bewuste ouder stond tot aan de scheiding niet ter discussie;

* Scheiding is het einde van de relatie; ouderschap daarentegen blijft;

 

 

Kenmerk 1: een gezinsstructuur die daarbij afgesneden wordt is altijd pathologisch; 

De oplossing voor dit pathogeen bevindt zich in de professionele psychologie; niet in de rechtszaal.

Oorzaak:  Kinderen verbreken ook niet ‘zomaar’ het contact met een ouder; alleen de volgende redenen kunnen hier aan ten grondslag liggen:

- Incest

- Geweld

- Verwaarlozing

-Pathogeen ouderschap

Kenmerk 2: 

aanwezigheid van persoonlijkheidsstoornis eigenschappen bij het kind; dit is extreem zeldzaam bij kinderen.

De enige aannemelijke verklaring is de psychologische controle van het kind door een narcistische ouder; het kind neemt de het kind neemt de narcistische kenmerken van de ouder ten opzichte van de andere ouder over;

Kenmerk 3: het kind vertoont een waanidee; persecutory delusion.

Het is onmogelijk voor een kind om een waanidee te ontwikkelen ten opzichte van een normale ouder. Echter, het diagnostisch model van Dr. Childress voorspelt dit symptoom als een van de kenmerken bij deze kinderen.

Gevolg:

- Pathogeen ouderschap is kindermishandeling;

- Bij andere vormen van kindermishandeling wordt het kind direct bij de mishandelaar weggehaald;

- Bij pathogeen ouderschap niet; sterker nog , het fenomeen wordt niet erkend; het huidige systeem in handelingsonbekwaam;

- Kinderen moeten 50% van hun DNA ontkennen;

- Kinderen kunnen geen gezonde identiteitsontwikkeling doormaken;

- Kinderen groeien op tot volwassenen die:

      o Zwart/wit denken

      o Problemen hebben met het vertrouwen van anderen

      o Een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben

      o Moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties

      o Meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken;

      o Zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden

      o Problemen hebben met autoriteit 

Inmiddels lopen er in Nederland >850.000 volwassenen rond met een onverwerkt trauma.

Gezocht:

- Expertise binnen de klinische psychologie om het diagnostisch model van Dr. Craig Childress te bekijken; dit leidt tot DSM-5 diagnose kindermishandeling V995.51

- Het model van Prof. Gardner dient hierbij losgelaten te worden; dit model is al 30! Jaar niet in staat om een oplossing (DSM5) te creëren

- Tijd is de grootste vijand van dit fenomeen. Ook de rechtspraak heeft een duidelijk diagnose nodig – DSM5 om op de juiste manier te kunnen rechtspreken en kinderen te behoeden voor verdere mishandeling