Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13518 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Forensische psychologie faalt families en faalt bij de familie rechtbanken.

De petitie aan de apa, met meer dan 20,000 handtekeningen sinds januari 2018, is het bewijs van het falen van forensische psychologie bij het oplossen van bijlage familie pathologie rond de scheiding.

Er is geen aanvaardbaar excuus van professionele psychologie. Het is onze taak om pathologie op te lossen. Forensische psychologie heeft geen verband gelegd met het oplossen van de familie pathologie rond de scheiding.

Gezinnen worden dagelijks vernietigd, kinderen lijden dagelijks aan het verlies van ouders, vanwege het falen van forensische psychologie om de pathologie van de familie op te lossen.

Ouders, normale en liefhebbende ouders die gedwongen worden om te kijken naar de psychologische verwoesting en vernietiging van hun prachtige kinderen door het pathogene ouderschap van hun narcistische persoonlijkheid ex-echtgenoot eisen professionele competentie van professionele psychologie.

Professionele competentie is hun recht dat wordt gegarandeerd onder norm 2.01 a van de apa-ethische code.

Ouders - meer dan 20,000 normale en liefhebbende ouders - vragen om hulp van apa bij het verwerven van professionele bekwaamheid bij de beoordeling, diagnose en behandeling van hun kinderen en gezinnen.

De petitie aan de apa zoekt drie remedies van de amerikaanse psychologische vereniging:

1. een onmiddellijke persbericht van de apa, waarin standaard 2.01 a van de apa-ethische code wordt ondersteund die professionele bekwaamheid vereist. Er is geen reden waarom de apa niet de eigen ethische code zou moeten steunen.

2. een wijziging van de officiële verklaring van de apa over "ouderlijke vervreemding" (http://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/pas-syndrome.aspx) om:

Een. ) erkennen dat de pathologie bestaat, met behulp van de terminologie die de apa wil voor de pathologie,

Het is een.. ) wijst kinderen en gezinnen aan die door deze familie pathologie worden getroffen als een "speciale bevolking" die gespecialiseerde professionele kennis en expertise vereist om naar behoren te beoordelen, te diagnosticeren en te behandelen.

3. om een conferentie van deskundigen te beleggen in bijlage, persoonlijkheidsstoornis pathologie, familie, en complex trauma om een witboek te produceren over bijlage familie pathologie rond echtscheiding,

... en om ook een tweede conferentie van deskundigen bijeen te roepen om de rol van professionele psychologie in de door de rechtbank betrokken raadpleging over de besluitvorming over de voogdij over kinderen kritisch te onderzoeken

Op 6 juni, wendy perry, rod mccall, en ik persoonlijk leverde de petitie aan de apa. De apa is nu op de klok. Stilte met kindermisbruik is medeplichtigheid aan misbruik van kinderen.

Apa: medeplichtigheid aan misbruik van kinderen
https://apaethicalviolations.com/

Professionele competentie is een recht dat wordt gegarandeerd aan alle ouders en alle kinderen onder standaard 2.01 a van de apa-ethische code. Dit is op dit moment een recht dat wordt geweigerd aan ouders en kinderen door de diepgaande en ongecontroleerde professionele onwetendheid en incompetentie in forensische psychologie.

Professionele kennis:

In verband met de scheiding tussen de familie en de familie zijn vier domeinen van professionele kennis vereist om te beoordelen, diagnose en behandeling

Het bijlage,
Stoornis van de persoonlijkheidsstoornis,
Familie,
Complex trauma.

Het leerplan voor de vakbekwaamheid is:

John bowlby: bijlage
Salvador minuchin: familie
Aaron beck: persoonlijkheidsstoornis pathologie
Mary ainsworth: bijlage
Bijlage: handboek van bijlage
Theodore millon: persoonlijkheidsstoornis pathologie
Otto kernberg: persoonlijkheidsstoornis pathologie
Marsha linehan: persoonlijkheidsstoornis pathologie
Murray bowen: familie
Jay haley: familie therapie
Cloë madanes: familie
Peter mité: relatie ontwikkeling
Daniel stern: ontwikkeling van de relatie
Bessel van der Kolk: complex trauma

Dit zijn allemaal premier figuren in de professionele psychologie, en deze kennis basis is fundamenteel voor professioneel competente beoordeling, diagnose en behandeling van bijlage familie pathologie rond echtscheiding.

Het niet bezitten van de vereiste professionele kennis die nodig is voor de vakbekwaamheid is de praktijk die buiten de grenzen van de vakbekwaamheid valt, in strijd met norm 2.01 a van de apa-ethische code

Ouders - meer dan 20,000 ouders die de petitie aan de apa hebben ondertekend - zoeken de hulp van de amerikaanse psychologische vereniging bij het bereiken van de professionele kennis en vakbekwaamheid die nodig is om de ernstige en verwoestende pathologie die hun kinderen en hun gezinnen vernietigt, op te lossen.

Stilte is medeplichtigheid aan misbruik van kinderen. De apa is op de klok.

Ouders - normale en liefhebbende ouders - zoeken de hulp van de amerikaanse psychologische vereniging bij het verwerven van de professionele kennis en vakbekwaamheid die nodig zijn om de pathologie in hun families op te lossen.

Familie klinische definitie: de triangulatie van het kind in het echtelijke conflict door de vorming van een kruis coalitie met de geallieerde ouder tegen de gerichte ouder, resulterend in een emotionele afgeknipte in de relatie van het kind met de beoogde ouder.

Klinische definitie van het aanhangsel: de trans-generatie transmissie van bijlage uit de jeugd van een geallieerde narcistische ouder naar de huidige familie relaties, gemedieerd door de persoonlijkheidsstoornis pathologie van de narcistisch-borderline ouder die zelf een product van deze ouder is Trauma van de jeugd.

De pathologie bestaat. Label het wat je maar wilt. Het is de plicht van professionele psychologie om het te stoppen, om het psychologische misbruik van kinderen te beëindigen, en om gezonde familie te herstellen.

Craig childress, psy.d.
Klinische psychologie, psy 18857

https://apaethicalviolations.com/