Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13539 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

De Parenting Practices Rating Scale is ontworpen om de klinische beoordeling van het ouderschap te documenteren door de gerichte ouder. De schaal bevat vier primaire items:

1.) Categorie niveau van opvoeding:

Item 1, het categorieniveau van het ouderschap, identificeert abnormaal afwijkende opvoeding ten opzichte van opvoeding binnen een brede norm. 

Het niveau van ouderschap wordt beoordeeld op een Likert-schaal met 4 punten (beledigend, ernstig problematisch, normale bereik problematisch, normaal bereik gezond), verankerd door beschrijvende categorieën van ouderschap. Het identificeren van de categorie van het ouderschap lokaliseert het ouderschap in het corresponderende niveau van de waarderingsschaal. 

De 4-punts Likert schaal wordt dan samengebracht in twee brede categorieën van ouderschap; afwijkend-abusive (niveaus 1 en 2) en normaal bereik (niveaus 3 en 4). Het is deze dichotome classificatie die wordt gebruikt voor diagnostische indicator 1 door de diagnostische checklist voor Pathogene Parenting om een ​​"ouder met een normaal bereik" (niveaus 3 en 4) te definiëren

Ratings op item 1: Categorieniveaus moeten opvoedingsvoorbeelden bieden om de categoriebeoordeling te ondersteunen.

2.) Toelaatbare autoritaire beoordeling

Item 2, de toelatende autoritaire beoordeling, is een 0-100 dimensionale beoordeling langs het continuüm van lakse en tolerante opvoeding tot overheersende en autoritaire opvoeding, met opvoeding op normale afstand, weergegeven door de scores in het middensegment. Deze klinische beoordeling geeft het klinische oordeel weer van de beoordelende professional in de geestelijke gezondheidszorg op basis van geïdentificeerde kenmerken van ouderlijke houding en benadering. Ratings op item 2: Permissive-Authoritarian Rating moet worden ondersteund met voorbeelden.

Een heuristiek voor klinische beoordeling is dat scores in de bovenste en onderste 20% (0-20 en 80-100) als voldoende extreem moeten worden beschouwd om redenen van kinderbescherming aan te kaarten (voor verwaarlozing in de lagere uitersten en voor agressief agressieve opvoeding boven in het bovenleer) extremen).

Normal-range opvoeding moet worden beschouwd als ratings tussen 25-75, met correcties voor de culturele waarden, religieuze waarden en persoonlijke waarden van de ouder. De klinische psychologie beveelt over het algemeen een mid-range balans aan langs deze dimensie die flexibele dialoog en onderhandeling omvat met duidelijk gedefinieerde regels, structuur en verwachtingen (voorkeur woede van 40-60). 

Sommige ouders hebben echter de neiging om lakser, verhandelbaarder en toleranter te zijn (een relatie opbouwen ten koste van de volwassenheid van het kind; 30), terwijl andere ouders meer regelgericht, autoritair en gestructureerd zijn (de volwassenheid van het kind ten koste van relatie; 60s). Dit zijn waardevol beladen beslissingen voor elke ouder, en zolang de opvoeding in grote lijnen normaal is (25-75), moeten ouders het recht en de discretie krijgen om hun gezin te vormen in overeenstemming met hun culturele, religieuze en persoonlijke waardestelsels.

3.) Empathie

De aard van ouderlijk empathisch vermogen is geen beslissingsfactor, maar is een belangrijk beschrijvend kenmerk voor behandelingsgerelateerde overwegingen. In de professionele literatuur wordt authentieke ouderlijke empathie voor het kind geïdentificeerd als de belangrijkste factor in het ouderschap. Zeer slappe en tolerante opvoeding (30's) kan volledig gezond zijn voor het kind, met de toevoeging van authentieke ouderlijke empathie voor de autonome ervaring van het kind, en kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind in afwezigheid van authentieke ouderlijke empathie. Evenzo kan zeer gestructureerd en autoritair ouderschap (60) volledig gezond zijn voor het kind met de toevoeging van authentiek ouderlijk empathisch vermogen en kan het de ontwikkeling van het kind schaden bij afwezigheid van authentieke ouderlijke empathie.

Het item Empathie wordt beoordeeld op een 5-punts Likert-schaal, die zich uitstrekt van narcistisch ouder worden en die blijk geeft van een afwezigheid van authentieke empathie voor het kind (emotionele onverschilligheid of psychologisch dominante projectieve identificatie ), tot borderline-achtige opvoeding van intrusieve psychologische overbetrokkenheid ( psychologisch angstig intrusief ouderschap en projectieve identificatie ).

Normal-range empathie van ouders wordt beoordeeld als een 3. Narcistische afwezigheid van empathie wordt beoordeeld als 1. Borderline over-intrusieve projectieve identificatie wordt beoordeeld als 5. De mid-range scores van 2 (afwezigheid van ouderlijke psychologische betrokkenheid) en 4 (angstig over -intrusief ouderschap) zijn indicatoren van opvoeding op normale afstand van ouderschap, terwijl de meer extreme scores van 1 of 5 prominente klinische zorgen voor de ontwikkeling van het kind vormen. 

Kinderen bloeien emotioneel en psychologisch op door authentiek ouderlijk empathisch vermogen dat niet projecteert op de eigen emotionele en psychologische behoeften en geschiedenis van de ouder (een norm voor normaal bereik van 3).

4.) Problemen van klinische bezorgdheid

Item 4 identificeert opvoedingsgedrag van potentiële klinische bezorgdheid, zoals psychiatrische problemen, problemen met het gebruik van substanties en problemen met traumageschiedenis. Deze klinische zorgen worden gewijzigd door behandeling. Als de psychiatrische problemen van de ouder gestabiliseerd worden door behandeling, als de substantiegebruiksissues van de ouder in aanzienlijke remissie zijn (1 jaar), en als de geschiedenis van de oudertrauma's is behandeld, dan zijn deze kwesties allemaal minder en beperkte klinische zorg. Aan de andere kant zijn onbehandelde grote psychiatrische pathologieën bij een ouder, actief oudermisbruik of onopgelost oudertrauma alle domeinen van prominente professionele bezorgdheid over het emotionele en psychologische welzijn van het kind.

Item 4, kwesties van klinische zorg, is een nominale beoordelingsschaal van zes categorieën ouderlijke factoren die behandelingsgerelateerde overwegingen zouden kunnen oproepen.

Craig Childress, Psy.D. 
Klinisch psycholoog, PSY 18857