Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13519 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Er is een wettelijk bindende verplichting in professionele psychologie genaamd de " plicht om te beschermen."

ab-pa gaat de plicht van de geestelijke gezondheid aan om te beschermen, en ze zullen onmiddellijk kwetsbaar worden voor wanpraktijken rechtszaken als ze niet naar behoren beoordelen voor kind Psychologisch misbruik van kinderen,

en als ze niet de nodige stappen nemen om het kind te beschermen.

Geestelijke gezondheid, professionals hebben geen keuze om kinderen te beschermen tegen kindermisbruik... het is een wettelijk verplicht vereiste genaamd de " plicht om te beschermen." de term " plicht,"

heeft juridische gevolgen gedefinieerd die alle geestelijke gezondheid mensen leren over onze wet en ethiek in de klas.

Er zijn twee " taken,"

1) de plicht van zorg

2) de plicht om te beschermen.

We krijgen echte problemen als we de plicht schenden.

Schending van de apa ethische code geeft ons een klacht van de raad van bestuur.

Schending van een plicht brengt ons een rechtszaak tegen wanpraktijken.
Hey alle geestelijke gezondheid mensen, luister, dr. childress gaat een magisch woord zeggen... tarasoff.

Tarasoff is een juridische zaak die de " plicht tot bescherming van de geestelijke gezondheid " heeft vastgesteld, als we falen in onze plicht om te beschermen,

kunnen we aangeklaagd worden voor wanpraktijken, dat is wat er gebeurd is in de tarasoff zaak die de parameters van onze " Plicht om te beschermen."

De tarasoff-zaak gaat over veiligheidsgevaar (een volwassene heeft een volwassene gedood). Met deze pathologie wordt de plicht om te beschermen betrokken bij kindermisbruik (een ouder die een kind misbruikt).

Een iets andere toepassing, dezelfde plicht om te beschermen.

dr childress zegt dat de drie diagnostische indicatoren van ab-pa een dsm-5 diagnose van:

v995. 51 kind psychologisch misbruik vertegenwoordigen. De verklaring van deze dsm-5 diagnose is zelfs gemaakt op bladzijde 2 van de diagnostische checklist voor pathogene ouderschap.
Het is echt duidelijk... de aanwezigheid van deze drie symptomen is een dsm-5 diagnose van psychologisch misbruik van kinderen.

Het lock-down symptoom voor kindermisbruik is diagnostische indicator 3, een ingekapseld achtervolgingswanen waanidee. Dat is psychotische psychiatrische psychopathologie die wordt gecreëerd in het kind door de ouder.

Het creëren van psychotische psychopathologie in het kind is psychologisch misbruik van kinderen. Is er iemand op de planeet die zou beweren dat het oké is om psychotische psychopathologie in het kind te creëren?

Dus, blijf volgen, we hebben de drie diagnostische indicatoren die worden geïdentificeerd als kind psychologisch misbruik...

en we zouden redelijkerwijs verwachten dat dit soort kindermisbruik in gevallen van een hoge scheiding rond de voogdij van kinderen...

het wordt dan de professional Verplichting in het kader van de "plicht om het kind voor de geestelijke gezondheid te beschermen" om een juiste risicobeoordeling te verrichten voor het psychologische misbruik van het kind.

Wat is de juiste beoordeling van mogelijke psychologische kindermisbruik rond een conflict met een hoog conflict?

Om te documenteren of de drie diagnostische indicatoren van het psychologische kindermisbruik aanwezig zijn in het kind van het kind - of gewoon zoeken naar diagnostische indicator 3,

heeft het kind een ingekapseld achtervolgingswanen waanidee met betrekking tot het zogenaamde "slachtofferschap" van het kind door de normale - het ouderschap van de gerichte ouder.

Ik zou willen beweren dat elk symptoom op zichzelf voldoende is voor een dsm-5 diagnose van psychologisch misbruik van kinderen.En hier is het slot...

als je een geestelijke professional bent die niet heeft beoordeeld op de drie diagnostische indicatoren van psychologisch misbruik van kinderen in gevallen van een hoge scheiding rond de voogdij van kinderen,

dan heb je gefaald in je plicht om het kind te beschermen. Jakkes. Dat kan je een rechtszaak voor wanpraktijken bezorgen. Dat is wat er gebeurd is in tarasoff.

In tarasoff, de familie van de persoon die werd gedood door de cliënt van de geestelijke gezondheid professional klaagde de geestelijke gezondheid professional aan voor een mislukking om hun dochter te beschermen tegen de cliënt.

En ze hebben gewonnen. De geestelijke gezondheid professional gebruikte de verdediging van de vertrouwelijkheid van de patiënt - beschouwd als een van de heilige verplichtingen van de geestelijke gezondheid beroep.

Het hof oordeelde echter dat de plicht om ook voor andere mensen te beschermen, in dit geval de persoon die in gevaar was vanwege de cliënt van de geestelijke gezondheid, in dit geval in gevaar was.

Dus laten we deze "plicht om te beschermen" over te schakelen op kindermisbruik en de verantwoordelijkheid - de plicht - van de geestelijke gezondheid professional om het kind te beschermen.

Als de geestelijke gezondheid redelijkerwijs een mogelijke kindermisbruik verwacht, maar geen goede beoordeling van de risico-indicatoren doet

(de drie diagnostische indicatoren voor een dsm-5 diagnose van psychologisch misbruik van kinderen),

en als gevolg daarvan wordt het kind gekwetst door het verlaten van het kind. Voor psychologisch kindermisbruik door de nalatige professionele praktijken van de geestelijke gezondheid persoon...

die redelijkerwijs een mislukking zou kunnen betekenen in de " plicht om het kind te beschermen...

Aan mijn professionele collega ' s:

ab-pa activeert de dsm-5 diagnose van v995 kind psychologisch misbruik. Het activeren van de dsm-5 diagnose van kind psychologisch misbruik activeert uw plicht om te beschermen,

en maakt u kwetsbaar voor wanpraktijken rechtszaken voor het niet beschermen van het kind als u geen juiste risico-beoordeling van mogelijke indicatoren van kinderen psychologisch misbruik rond Families in een conflict met een hoog conflict en een conflict tussen kinderen en kinderen.

Aan mijn professionele collega ' s:

met de opkomst van ab-pa als een bevestigde dsm-5 diagnose van kind psychologisch kindermisbruik... is de wereld veranderd. Wil je de test zaak zijn als een gerichte ouder je aanklaagt wegens falen in je plicht om het kind te beschermen?

Aan mijn professionele collega ' s:

maak je klaar. Het zal jouw kant op komen, ik garandeer het wanpraktijken rechtszaken ingediend door gerichte ouders voor een mislukking in je plicht om te beschermen. Weet je waarom het komt? Want er zal ergens een advocaat zijn die de zaak op onvoorziene wijze zal nemen in de kans op een schikking van de aansprakelijkheidsverzekering. En weet je wat, die advocaat kan me misschien inhuren als adviseur om de sterkste zaak tegen je te creëren.

Oh, en het hoeft niet eens een onvoorziene advocaat te zijn, het kan een juridische hulp zijn, of de aclu.

Aan mijn professionele collega ' s:

wil je hier echt de tarasoff test zaak voor zijn? Vergeet niet, de therapeut in de tarasoff zaak deed eigenlijk het juiste op het moment van het handhaven van vertrouwelijkheid, het was pas na het feit met de rechtszaak dat het hof een grotere verplichting en uitbreiding van de plicht om te beschermen heeft vastgesteld.

Oh, en aan mijn geestelijke gezondheid collega ' s:

je weet dat als je de test zaak wordt wegens falen in de plicht om te beschermen tegen psychologisch misbruik van kinderen, ik waarschijnlijk zal worden opgeroepen om tegen je te getuigen.

Ik zal waarschijnlijk getuigen dat er een voldoende redelijke professionele verwachting is van mogelijke psychologische kindermisbruik rond een conflict met een hoog conflict en een conflict tussen kinderen en kinderen,

dat een risicobeoordeling gerechtvaardigd is. Dan moet je jezelf verdedigen over tc7h,

en aan mijn geestelijke gezondheid collega ' s: je weet dat als je de test zaak wordt wegens falen in de plicht om te beschermen tegen psychologisch misbruik van kinderen, ik waarschijnlijk zal worden opgeroepen om tegen je te getuigen .

Ik zal waarschijnlijk getuigen dat er een voldoende redelijke professionele verwachting is van mogelijke psychologische kindermisbruik rond een conflict met een hoog conflict en een conflict tussen kinderen en kinderen,

dat een risicobeoordeling gerechtvaardigd is. Dan zul je jezelf moeten verdedigen over tâche risico-beoordeling die je deed op dat moment voor psychologisch misbruik van kinderen.

En weet je wat echt interessant zou zijn? Een rechtszaak van een 20 of 22 jaar oud, voormalig kind van de geestelijke gezondheid.

Aan mijn professionele collega ' s: denk aan die mogelijkheid voor een seconde. Een rechtszaak tegen u door de vorige kind die nu volwassen is, voor uw falen om het kind te beschermen tegen het psychologische kindermisbruik van de geallieerde ouder.

Denk maar even na over die mogelijkheden. Ze zijn nogal intrigerend. Persoonlijk, denk ik dat je dood zou zijn in het water, als de voormalige kind de rechtszaak bracht.

Het belangrijkste bewijs in uw verdediging zou zijn wat u op het moment in kaart bracht met betrekking tot de risico-beoordeling die u deed voor psychologisch misbruik.

Als je het niet hebt aangegeven, is het niet gebeurd.

Craig childress, psy.d.
Klinische psycholoog, psy 18857