nlenfrde

Bewustwording

Hier vindt u de promoties van Herken Ouderverstoting

Tip van de Week

Hier vindt u veel bruikbare tips

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten

Symposium

25 februari 2019

Oproepen

Overzicht van de verschillende oproepen

Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 10865 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

In februari 2019 lazen we in de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Kind en Scheiding over een convenant/pilot waar wij ons grote zorgen om maakten:


Kenniscentrum Kind en Scheiding, het regionale aanmeldpunt Haaglanden

Vanaf vandaag is het Kenniscentrum Kind en Scheiding, vanuit de rechtbank, het regionale aanmeldpunt Haaglanden voor het uniform hulpaanbod (UHA) voor scheidende ouders en hun kinderen.

Kinderrechters kunnen nu, op advies van de Raad voor de Kinderbescherming en met instemming van de ouders, direct hulp vanuit de rechtszaal inzetten. De rechter informeert het loket bij de Raad. En de Raad neemt, met instemming van de ouders, meteen contact op met het Kenniscentrum Kind en Scheiding, waarna de hulpverlening snel kan starten. De snelle start van het hulptraject, de korte lijnen tussen de rechter, het Kenniscentrum en de gemeente verminderen de maatschappelijke en financiële schade. Kinderen lopen namelijk minder lang schade op, wat zwaardere en duurdere jeugdhulp in een later stadium kan voorkomen.

Het uniform hulpaanbod bestaat uit ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling (Ouderschap blijft), begeleiding één ouder (zonder omgang), coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties, kinderen uit de knel en begeleide omgangsregeling (BOR).

Landelijk bestaan diverse regionaal aanmeldpunten. Voor het arrondissement van de rechtbank van Den Haag is dit verdeeld in drie jeugdhulpregio's, namelijk Midden-Holland (ondergebracht bij Enver) en Holland Rijnland (ondergebracht bij Cardea). Het Kenniscentrum Kind en Scheiding ontfermt zich over regio Haaglanden, bestaande uit Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Voorschoten.

Wil je hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vandaar de onderstaande reactie:


Beste Wendy,

Zoals wij de rechtspraak al op 20 december j.l. hebben laten weten, gaat onderstaande aanpak niet werken bij een hoogconflict scheiding. Het is natuurlijk prettig dat er vaste lijnen aangehouden gaan worden bij eventuele problemen, maar ook de onderstaande aanpak gaat het verschil niet maken.

Er zal vooraf een screening gemaakt dienen te worden om onderscheid te kunnen maken tussen de 80% regulier conflict en de 20% hoog conflictscheiding. Er zal een 0-meting plaats moeten vinden. Bij hoogconflict is er sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling  en middels de gevalideerde vragenlijst de MASIC kan hierop gescreend worden. Zodra ouders aangeven te gaan willen scheiden, zal deze vragenlijst standaard afgenomen moeten worden.

Op het moment dat de rechter in beeld komt, is het al te laat, is de situatie al geëscaleerd; daarnaast werkt een procedure op tegenspraak conflict verhogend; als olie op het vuur. 

Onderstaande trajecten zijn dus prima voor ouders die er min of meer wel uitkomen, de 80%, maar deze komen alleen bij de mediator aan de tafel. De overige 20% heeft maatwerk nodig, een gezinsvertegenwoordiger die heel goed in de gaten houdt of er geen symptomen van ouderverstoting zichtbaar worden. Is dit wel het geval, dan zal er, naast het parallel ouderschap, ingezet moeten worden op een verplicht onderzoek van het kind op aanwezigheid van pathogeen ouderschap. E.e.a. in overleg met de regie-rechter. 

Wij willen graag heel duidelijk krijgen of deze screening nu plaats gaat vinden, of dat alle ouders nog steeds over een kam gescheerd gaan worden. 

Wij horen graag!


6 maart 2019 heeft Herken Ouderverstoting een constructief gesprek gehad, hetgeen wij middels onderstaand schrijven hebben bevestigd. We gaan ervan uit dat de 10 a 15% hoog conflictscheidingen niet op 1 grote hoop worden gegooid, maar maatwerk:


Beste allemaal,

Fijn dat we eerder deze middag onze kennis mochten delen op het gebied van de complexe scheiding en ouderverstoting. Zoals aangegeven is vorige maandag tijdens het symposium, rechtszorg voor ouders, een kwestie van willen en doen, duidelijk geworden dat we te maken hebben met psychopathologie. 

Zie voor meer informatie:

Conclusie:

Conclusie van het symposium is, dat wij terug moeten naar de bestaande wetenschap, specifiek naar hetgeen waarover consensus is. De presentatie van Dr. Childress geeft een uitgebreid overzicht van hetgeen er de afgelopen 100 jaar binnen de klinische psychologie tot stand gekomen is. 

Voorkomen:

Om preventief te kunnen werken is het noodzakelijk dat in een vroeg stadium een gevalideerde vragenlijst, zoals de MASIC, afgenomen wordt. (Zie in de bijlage het wetenschappelijke artikel m.b.t. de MASIC; Corine de Ruiter is hiervoor  in Nederland het aanspreekpunt). Deze screening zorgt ervoor dat de gezinssituatie tijdens de relatie wordt vastgelegd, zodat er naderhand geen ruimte meer is voor leugens, daarnaast wordt duidelijk of er mogelijk kans is op een vorm van geweld. Ook voorkomt deze test 'het escalerende hij/zij verhaal' en krijgt elke ouder inzicht in haar/zijn eigen rol, inclusief de min punten die daar mogelijk uitkomen, en die men eerder niet heeft willen inzien.

Regulier vs complex:

De 85% reguliere scheiding wordt hier gescheiden van de 15% complexe scheiding. Complexe scheiding verwijst naar de aanwezigheid van een hoogconflict persoonlijkheid, waarvan er over het algemeen 1 aanwezig is binnen de complexe scheiding. De 15% komt daarnaast min of meer overeen met het aantal mensen dat kenmerken vertoont van een persoonlijkheidsstoornis.

Huidige problematiek:

Dat wij momenteel vasthouden aan richtlijnen die zijn gebaseerd zijn op óf verouderde inzichten, óf slechts gebaseerd zijn op opiniestukken. Opiniestukken die ten onrechte gepresenteerd worden als wetenschappelijk bewezen onderzoek! Het laatste WODC rapport inzake het niet nakomen van de omgangsregeling staat er vol van. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarnaast geeft het geen pas dat onze rechtspraak haar uitspraken baseert op rapporten van de Raad en Jeugdzorg, die gebaseerd zijn op richtlijnen zonder enige vorm van wetenschappelijk bewezen onderbouwing. Prof. Louis Tavecchio is momenteel bezig met de nieuwe richtlijn voor scheiding van het NJI, hetgeen wij samen met hem nauwlettend in de gaten houden.

Daarnaast zijn de huidige programma’s/trajecten die algemeen bij scheiding ingezet worden, niet geschikt bij complexe scheidingen waarbij er sprake is van psychopathologie. Maar fijn dat deze mening momenteel breed gedeeld wordt, inclusief de rechtspraak. 

Inzet politie en OM:

Zoals aangegeven zijn er binnen het VKC twee ervaringsdeskundigen werkzaam op het gebied van ouderverstoting binnen de nationale politie. De heren Bas van ’t Hoff en Benjamin Wondergem zijn graag bereid de collega’s binnen het wijkteam - de wijkagent - op de hoogte te stellen van het fenomeen ouderverstoting. Ook het OM zou een grote preventieve rol kunnen spelen, als zij bereid zou zijn de aangiftes niet nakomen omgangsregeling zou beschouwen als kindermishandeling en hierop zou acteren. Helaas heeft het OM het momenteel druk met andere zaken, waardoor deze rol vooralsnog achterwege blijft.

Voorgestelde aanpak

In plaats van alle ouders hetzelfde te behandelen, eerst de MASIC afnemen. Blijkt daaruit dat deze ouders bij de 10 a 15 % horen die voorsorteren op veel ellende, dan een klinisch psycholoog voor nadere diagnose inschakelen. Met de opmerking dat deze groep eerst een bijscholing krijgt van Dr. Childress. (De wetenschappelijke verwarring omtrent PAS, moet doorbroken worden. De kenmerken die kinderen vertonen onder invloed van ouderverstoting, zijn wetenschappelijk bekend en hier bestaat consensus over).  Op deze manier kan de rechter, in samenwerking met de klinische psychologie,  effectief maatwerk verrichten. Denk aan bijvoorbeeld een goede samenwerking met de Raad van Kinderbescherming, waar klinisch psychologen werkzaam zijn.  Hoe korter erop, hoe beter het scheidingsproces voor de kinderen zal verlopen.

Mochten jullie aanvullende vragen hebben, stel ze gerust, we beantwoorden ze graag.