Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 2068 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

 

1971: Vanaf de jaren 70 vorige eeuw ontstaat de mogelijkheid om te scheiden

1985: Het Parental Alienation Syndrome wordt bekend; Prof. Gardner stelt de gedragskenmerken vast die kinderen vertonen bij een hoog conflict scheiding; echter hij denkt een nieuwe ziekte ontdekt te hebben; een syndroom bij kinderen. Het lukt hem niet hiervoor wetenschappelijke consensus te krijgen; het fenomeen schept verwarring binnen de wetenschap. 

1985: In de jaren 80 en 90 zijn de dwaze vaders actief, waaronder Joep Zander en Peter Tromp. Zonder veel succes; alleen Prof. Peter Hoefnagels, betrokken via het toetsen van rapportages van de toenmalige RvK erkent het probleem: de kenmerken die Gardner beschrijft bestaan ook in Nederland wel degelijk; hij roept alle instanties en het ministerie op om te investeren in bijscholing. Gardner wordt zelfs naar Nederland gehaald om uitleg te geven.

2000: Tevergeefs, begin 2000 moet het ministerie van V&J bezuinigen, samen met de Raad wordt besloten het probleem ouderverstoting te bagatelliseren; de raad laat Ed Spruijt, het boekje het verdeelde kind schrijven, waarin staat dat ovs nauwelijks voorkomt in Nederland. Spruijt schijnt hier een aanzienlijk bedrag voor ontvangen te hebben. Ook is Spruijt verantwoordelijk voor een eerder interview, waarin staat dat vader maar door het stof moet gaan; de koninklijke weg wordt gepropageerd.

2001: Mr. Cees van Leuven erkent het Parental Alienation Syndrome en publiceert hierover meerdere malen binnen de rechtspraak;

2002: Peter Levenkamp heeft destijds al contact met de dwaze vaders en wordt zelfs geconfronteerd met een opname van Breekijzer, waarin hij toezegt het probleem ovs onder de aandacht te brengen van toenmalig minister Donner…. Weer gebeurt er niets.

2005: de rechtbank start de pilot forensische mediation onder aanvoer van Mr. Cees van Leuven en Peter Hoefnagels. Het OM wordt verzocht om medewerking, om de stroom aan valse aangiften tegen vaders terug te kunnen dringen. Helaas haakt het OM af…..

2015: Jarenlang gebeurt er niets, totdat in het najaar van 2015 de motie Recourt wordt uitgeroepen.

2015: de facebook groep Herken Ouderverstoting wordt opgericht door Anne Marie van Mackelenbergh. Social media biedt ouders eindelijk de gelegenheid elkaar te vinden en om samen tot oplossingen te komen;

2016: In het voorjaar wordt de motie Recourt aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Van der Steur roept later dat jaar de Divorce Challenge uit. De raad voor de rechtspraak benoemt het toernooimodel bij monde van Frits Bakker, de voorzitter, en geeft aan dat de procedure op tegenspraak escalerend werkt en niet geschikt is voor echtscheiding.

 • Het ministerie ontvangt onverwacht 516 oplossingen die worden ingestuurd n.a.v. de Divorce Challenge Zelfs critici sturen een inzending in, ondanks het feit dat de jury bestaat uit de rechtspraak, de raad voor de kinderbescherming en advocatuur, bij uitstek niet de partijen die veel verstand van kinderen hebben.
 • Het is dan ook niet verwonderlijk dat 4 van de 5 winnaars meer van het zelfde zijn, oplossingen gelijk aan die uit het verleden, nog meer praten, nog meer onzin. Voorzitter Nick Huls adviseert ons dan ook om het Ministerie te vragen een congres rondom ouderverstoting te organiseren.

2017: De kerngroep van Herken Ouderverstoting heeft vorm gekregen; Anne Marie, Bernard en Marieke gaan begin 2017 actief aan de slag. Er volgen gesprekken met Maurits Barendrecht van Hiil, Carsten Herstel en Mw. De Vries van V&J, en de RvK met mevrouw Roeters.

 • Er gebeurt echter niets; het plan Hiil, een van de winnaars blijft in de lade liggen; het plan BRAM van de RvK wordt wel verder uitgerold, terwijl het bewezen niet werkt.
 • HOVS gaat mailen; de tweede kamer, de raad, de VFAS, iedere instantie die met scheiding te maken heeft wordt aan de tand gevoeld; en op de hoogte gesteld van het fenomeen ovs. Dee eerste persoonlijke bezoeken aan de tweede kamer vinden plaats; 
 • De dwaze vaders maken in samenwerking met RTV oost een trilogie over ouderverstoting; deze uitzending zet Vera Bergkamp aan tot het stellen van vragen in de kamer;
 • De volledige tweede kamer wordt nogmaals gespamd met e-mails; kopstukken zeggen toe ovs mee te nemen in de plannen voor het nieuwe kabinet
 • Met succes; in september 2017 gaat het platform Rouvoet van start; ook hier een dubieuze invulling; de raad voor de rechtspraak, de raad voor de kinderbescherming en de VFAS. Drie instanties die weinig verstand van kinderen hebben, zoals Marga Akkermans, prominent kinderpsychologe terecht stelt.
 • Bernard en Marieke bezoeken de rechtspraak in oktober 2017 n.a.v. Uitzending RTL Richard van der Weide; waarin hij stelt dat de het niet nakomen omgangsregeling strafbaar gesteld dient te worden. Ook plaatst hij een opiniestuk in het NRC, waarop de rechtspraak reageert zich niet te herkennen in het artikel.... Tijdens ons gesprek kaarten wij de knelpunten bij het familierecht aan en reageren wij schriftelijk op het visiedocument van de rechtspraak.
Tijdens het congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen wordt bekend dat de huidige richtlijn van het NJI bij scheiding op niets gebaseerd is; de koninklijke weg of rust is contra productief!

 • Echter, onder toenemende druk van meerdere belangengroepen, maakt Andre Rouvoet toch ruimte voor het onderwerp Ouderverstoting en mogen de 'gekkies' op 13 december naar het huis van prinses Laurentien komen, om daar te vertellen over dit onderwerp.  Een emotionele bijeenkomst, maar uiteindelijk valt het kwartje bij Rouvoet en Laurentien. OVS gaat vermeld worden in het rapport.

2018: Januari: Bas van 't Hoff, Bernard Havinga en Marieke van Woerkom mogen deelnemen aan de design thinking sessies bij Hiil, om na te denken over de nieuwe procedure bij de rechter.

Hieruit volgt een ontwerp dat zich vooral richt op het voortraject, heeft een preventieve werking, en moet de gang naar de rechter gaan voorkomen:

 • Het scheidingsloket per gemeente
 • Inzet van een gezinsvertegenwoordiger
 • Het afnemen van de MASIC

15% escalatie kan hierdoor van te voren ingeschat worden; deze groep gaat intensief begeleid worden door gezinsvertegenwoordiger met mandaat in samenspraak met regierechter

Februari: presentatie rapport aan beide ministers. Rapport bevestigt het bestaan van Ouderverstoting en de slechte kwaliteit van de hulpverlening (pag 25).

Actie blijft uit; klemcriterium, ots, omgangsregeling, er wijzigt niets n.a.v. het rapport. Ouders zijn enorm teleurgesteld.

 • Mails met uiting van teleurstelling roepen irritatie op bij Rouvoet; hij stelt dat veranderingen slechts de komende jaren langzaam uitgevoerd kunnen worden. Dat valt niet uit te leggen aan de ouders; er is sprake van kindermishandeling, hoeveel meer kinderen moeten er eerst nog slachtoffer worden;
 • alle rechters worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van het rapport en de uitkomst van het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; rust is contra productief en ovs is kindermishandeling. Het kan niet zo zijn dat onze rechtspraak hier willens en weten aan mee blijft werken. 
 • Er volgt een reactie n.a.v. het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; enorm teleurstellend, alweer geen verbetering t.a.v. van feiten

 • Ook een speciale hoorzitting in oktober met leden van de Tweede Kamer kan het verschil niet maken, de lobby van jeugdzorg en consorten is helaas te sterk.
 • Herken Ouderverstoting wil überhaupt geen inmenging van jeugdzorg in de toekomst, de expertise niveau van deze medewerkers is te laag om de complexiteit rondom hoog conflict scheiding aan te kunnen pakken.
 • Op zoek naar expertise, en om te voldoen aan de zorgvraag van de rechtspraak, volgt er medio februari 2019 een wetenschappelijk symposium. Dr. Craig Childress, de expert op het gebied van ouderverstoting, zal hier een van de sprekers zijn.