Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13539 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Sorry dat ik jullie allemaal lastig val met een, voor sommige wellicht schokkende, privé update.

Meelezen

Maar met de meest actuele ontwikkelingen word ik gedwongen wat zaken te gaan duiden. Let wel: deze update is niet om mijn ex te bevechten maar wel om de vele verhalen te gaan nuanceren. Laat dit duidelijk zijn voor een ieder van Jeugdbescherming Brabant en het netwerk van mijn ex die dit meeleest. Ook ik heb het recht mijn verhaal te doen tegen alle aantijgingen en aanvallen die ik al ruim 3 jaar voor mijn kiezen krijg. En in plaats van iedere keer weer het verhaal opnieuw te moeten vertellen dan maar in 1 keer.

Zoals velen van jullie weten zie ik al ruim 1,5 jaar onze kinderen niet. Ik blijf hier onze kinderen zeggen omdat het ook onze kinderen zijn: ze hebben een moeder en een vader en hebben recht om daar onbelast contact mee te hebben. Maar mijn ex partner weigert emotionele toestemming te geven voor contact- en relatieherstel lees ik in de officiële stukken van de jeugdzorg. Hulpverlening om die toestemming te geven wordt door haar geweigerd moet ik ook terug lezen.

Maar mijn ex vindt dat ik nog niet genoeg gestraft ben met het weghouden van onze kinderen en gaat maar door: ze heeft nu een deurwaarder opdracht gegeven mijn huis leeg halen zonder een uitspraak in hoger beroep af te wachten.

Broodje aap verhaal

Enkele weken terug vonden mijn ex en haar vriendinnen van E. en de W. het noodzakelijk om een aantal smadelijke opmerkingen te moeten plaatsen naar aanleiding van een gegeven interview. De suggestie wekkend dat het een broodje aap verhaal was. De updates gingen zelfs zover dat zij, openlijk zichtbaar voor de kinderen op Facebook, stelden dat ze mijn foto op het dartbord had gehangen!!! De updates heeft ze in opdracht van de jeugdzorgwerker moeten verwijderen omdat deze schadelijk zijn voor de kinderen. Me dunkt als je openbaar zo weinig respect op kunt brengen voor de vader van je kinderen.

En dan heb ik het nog niet over eerdere de denigrerende updates over zeeleeuwen als gevolg van mijn gezichtsverlamming, bromsnor en Stasi tegen of zichtbaar voor onze kinderen. De updates zijn allemaal veiliggesteld. Maar overduidelijk dat deze 2 vriendinnen geen haar beter zijn en toelaten dat onze kinderen onderdeel worden van een strijd. In plaats van met gezond verstand te handelen en mijn ex aanspreken op haar gedrag gaan ze mee in dit respectloos gedrag. En dat zijn ooit vrienden geweest met wie je op vakantie ging en dagjes uit!. Kijk maar uit: ze zullen je vriendin zijn: het kan dus zomaar elke vriend(in) van deze 2 “dames” gebeuren als je uit de gratie valt.

Dat het geen broodje aap was blijkt wel uit de zeer manipulatieve en emotionele dreigtelefoontjes van haar (zaken?)partner dhr. K. aan de redactie van het magazine wat de zaak publiceerde Het artikel is dus niet verwijderd omdat het een broodje aap was maar omdat deze heer K. de redactie een dag lang heeft lastig gevallen en bedreigd. De bewijzen hiervan zijn in mijn bezit.

Maar dat het te heet werd en niet in haar "goedheid" past om onze kinderen bij een oude oma weg te houden, zoals gemeld in het interview, blijkt wel uit de misplaatste actie direct na het interview: na ruim 3 jaar niets van zich te hebben laten horen stuurde ze rechtstreeks een kaart naar mijn moeder waarin ze zichzelf uitnodigt om deze oude en medisch zwakke vrouw te bezoeken.

Geen contact

Dit terwijl het verzoek is gedaan, en met JBB afspraken zijn gemaakt, om geen rechtstreeks contact te zoeken met mijn familie en netwerk. Om die reden was het adres van mijn moeder geheim. Op een voor ons nog onverklaarbare manier heeft zij toch het adres achterhaald. Er waren afspraken gemaakt met JBB dat als onze kinderen iets naar hun oma wilden sturen dat via mij naar mijn moeder zouden gaan. In anderhalf jaar tijd hebben ze slechts 1 kaartje geschreven....We wisten dat dit zou gaan gebeuren en wilden met deze afspraken zo mijn moeder vrijwaren van de stress die veroorzaakt wordt door de voortdurende strijd van mijn ex door, ondanks meerdere veroordelingen door de rechter, onze kinderen weg te houden van mij, mijn moeder en de rest van de familie. Na bijna 2 maanden ondervindt mijn moeder nog dagelijks last van de misplaatste actie van mijn ex.

Maar goed dat interesseert haar kennelijk niets. JBB weet wat er aan de hand is maar ze kunnen, noch mijn ex noch JBB, niet het fatsoen opbrengen om excuses te maken voor deze zeer misplaatste en levensbedreigende actie.

En dan nog de verhalen over een akkefietje tijdens de afscheidsmusical op school als zijnde dat ik mijn zoon iets aangedaan zou hebben. Gelukkig waren er meer dan genoeg getuigen die kunnen onderschrijven dat ik niet eens zo dicht bij hem in de buurt ben geweest dat ik hem zou kunnen aanraken. Om vervolgens je eigen dochter, die hoort te stralen op het podium, tijdens de pauze te vertellen dat ik haar broer iets heb aangedaan waardoor ze in huilen uitbarst en haar musical onnodig beladen wordt. Wat heb je er aan om dit soort leugens te vertellen tegen onze kinderen? En denk je echt dat dit geloofd gaat worden?

Dit is triest en schadelijk voor onze kinderen. En denk nou eens na: als ik anderhalf jaar aan het vechten ben om onze kinderen te kunnen zien dan ga ik ze echt niet iets aandoen.

En dan de intimidaties op een afscheidsmiddag op school. Denkt mijn ex schoonmoeder nu echt dat ik bang wordt van haar als ze mij en mijn gesprekspartners een kwartier lang indringend en boos gaat aankijken en daarbij denkt dat haar blikken kunnen doden? Maar dit Mona toetjes gezicht was eerder lachwekkend dan angstaanjagend en haar gedrag toont aan dat er geen peren aan een appelboom groeien. En zorgt inmiddels voor komische gespreksonderwerpen.

En als haar vriendinnen mw. L en mw. H over mij willen praten, doe dat dan in mijn gezicht en ga dat niet geniepig achter mijn rug doen als je me tegen komt. Je zou klant zijn van deze dames, hou er dan rekening mee dat ze achter je rug gaan praten over je. Ik zou me 2 keer bedenken alvorens daar mijn inkopen te doen.

Maar wat voor moeder ben je als je dit de vader van je kinderen en hun oma dit aandoet....Maar nog meer als je dit je onze kinderen allemaal wilt aandoen? En wat voor vriendinnen en familie ben je als je dit toelaat? Het zegt veel....

"Strijd"

Ook ik zal dingen niet goed doen in de reactie tegen de aanvallen die ik continue te verduren krijg. Maar ik zet geen kinderen in tegen een andere ouder. Kinderen die nu als kindsoldaten worden gebruikt in de strijd tegen mij (hun eigen vader) met als enige doel iemand financieel uitkleden en totaal kapot maken. En wat ik ook doe: het zal nooit (goed)genoeg zijn. Er is kennelijk maar 1 doel. Maar ik kan iedereen verzekeren: dat zal haar en haar netwerk nooit lukken.

Jeugdbescherming Brabant is ingezet om onze kinderen uit de knel te halen. Elke gemaakte afspraak en beschikking wordt niet nagekomen en vervolgens doet jeugdzorgwerker Lieke Meijers helemaal niets. Zelfs de eigen privacy regels en geheimhoudingsovereenkomsten worden moedwillig geschonden. JBB heeft inmiddels al meerdere gegrond verklaarde klachten tegen zich horen uitspreken, de Nationale en Kinderombudsman doen inmiddels onderzoek naar de handelswijze van JBB. Er wordt aantoonbaar gelogen door de medewerkers van JBB. Gemeente en ombudsman hebben al geadviseerd om het dossier terug te geven aan de rechter en een andere zorginstelling de zaak te laten oppakken. Maar JBB is horende doof en ziende blind. Met alleen maar als doel: het eigen straatje schoonvegen en de overeenkomsten met de gemeente in stand te houden.

Onze kinderen zijn hiermee ondergeschikt gemaakt aan het economische belang van JBB. En zo wordt er hard gewerkt om bij de rechter onomkeerbare beslissingen af te dwingen. Waarbij de meest verregaande is een eis om mij te ontslaan uit het ouderlijk gezag, u leest het goed ja! Ook dat is mijn ex die tegen iedereen roept dat ze haar best doet om de kinderen naar hun vader te krijgen maar dat zij niet willen. Iemand die echt van mening is dat onze kinderen ook bij hun vader moeten komen vraagt niet eenhoofdig gezag aan. Een duidelijker signaal dat haar woorden en handelen niet met elkaar in overeenstemming zijn kan ik helaas niet geven.

Ik besef dat deze update ook onder ogen van onze kinderen zal komen. Maar met de geniepige onderhuidse strijd die men meent te moeten voeren kan ik niet anders dan de zaken op de juiste wijze te duiden en naar buiten brengen., om mezelf maar ook onze kinderen in bescherming te nemen tegen de vele verhalen die helaas door ons dorp gaan.

Eigen Verhaal

Een strijd die men ook op deze manier moet voeren om haar eigen verhaal over hoe goed zij is en dat zij de zielige vrouw is die door mij bevochten wordt en met niets achtergelaten wordt, overeind te houden. Echter dat ‘zogenaamde’ bevechten bestaat uit het bekrachtigd krijgen van een, wettelijk verplicht en door beide ouders vrijwillig ondertekend ouderschapsplan en de afwikkeling van de samenleving. Vervolgens is het mijn ex die elke afspraak in het ouderschapsplan niet wil nakomen en inmiddels 4 procedures tegen mij heeft aangespannen om de, ook door haar ondertekende, afspraken te wijzigen. Ook hier wil mijn ex de beslissing van de rechter niet afwachten door telkens nieuwe procedures op te starten. Dus ik bevecht haar niet maar, heel vervelend voor haar, zij bevecht mij. En met niets achter gelaten? De echte insiders weten genoeg. Maar met de toenemende aanvallen, druk en komende dreigingen kan ik helaas niet anders meer dan de waarheid te duiden.

Voor onze kinderen: Wat er ook gebeurd, al zit ik op sinaasappelkistjes, en verkoopt de deurwaarder straks ook jullie bedjes, eigendommen en speelgoed: voor jullie is er altijd plek en warmte in mijn huis en hart. Die bedjes en speelgoed komen er wel weer. Weet dat mijn liefde voor jullie groot is. Liefde die in mijn hart zit en niet in een portemonnee! Want liefde en loyaliteit is niet te koop met veel geld, motorboten, uitjes, luxe etentjes, kleding en dure horloges. Weet dat ik van jullie beiden hou en dat ik zal blijven strijden voor jullie. Jullie zitten gevangen in een situatie waar jullie niets aan kunnen doen. De enige die daar wat aan kunnen doen zijn je moeder en ik. Ik heb meerdere keren aangegeven alles te willen doen om deze situatie te doorbreken maar moet helaas vast stellen, en ook hier zijn de bewijzen van aanwezig, dat de andere ouder daar niet aan wil meewerken. En dat diegene die jullie daar tegen moet beschermen, Lieke Meijers van JBB, dat niet doet.

Nogmaals mijn deur en hart staat open voor onze kinderen en mij krijgen ze niet klein!

En voor mijn ex: denk eens na wat je nu allemaal aanricht. En denk je dat mensen het allemaal nog niet doorhebben hoe je werkelijk bent. Weet dat je met dit gedrag onze kinderen enorm veel schade berokkend en als je echt om onze kinderen zou geven dan zou je anders handelen dan nu je doet. Je weet dat je met jouw gedrag en de vele intimidaties van je netwerk mij niet kapot maakt maar dat je juist onze kinderen hun toekomst ontneemt, ze hun recht op een onbevangen leven ontneemt, ze geen gelegenheid biedt zich zelf een oordeel te vormen over zaken. Zij worden voor hun leven getekend. En dat is triest.

En dit is nog maar de druppel op de gloeiende plaat van zaken waar ik al ruim 3 jaar in betrokken wordt, waar ik vals van beschuldigd wordt en waar ik dagelijks tegen aan loop. De insiders weten genoeg. En als er mensen zijn die meer duiding willen hebben: bel, mail of app me gerust.

Geschreven door: Krijn ten Hove