Menu
nlenfrde

Te vaak krijgen wij het bericht dat ouders de beschikking ontvangen, deze lezen en zich vervolgens afvragen of ze wel op dezelfde zitting aanwezig waren……Afbeeldingsresultaat voor beschikking

De opmerkingen en argumenten die deze ouders tijdens de zitting hebben geuit, zijn namelijk niet terug te lezen in de beschikking. En wat wellicht nog erger is; de opmerkingen en argumenten van jouw ex komen wel ruim aan het bod.

 

Als er op basis van bovenstaande ervaring vervolgens een uitspraak van zo’n 10 regels onderaan de beschikking staat, dan kan iedereen begrijpen dat die uitspraak meestal niet ten gunste van 1 ouder is. De uitspraak is overduidelijk niet ten gunste van de ouder waarvan de argumenten en opmerking genegeerd zijn.

Het komt ook voor dat een ouder een beschikking ontvangt waar de meest vreselijke beschuldigingen in staan, immers, tijdens de zitting wordt er niet onder ede gehoord. Soms staat zelfs de uitspraak haaks op hetgeen in de beschikking beschreven staat. Haal dan niet opgelucht adem, want die valse beschuldigingen staan nu zwart op wit en gaan een eigen leven leiden. Weet dat jouw ex de beschikking overal mee naar toe zal nemen/sturen en zal zeggen; ‘ kijk, daar staat het!” Als zijnde de waarheid. En ze trappen daar massaal in, de hulpverleners. Geloof ons, je begint met 10 – 0 tegenstand aan een traject . De hulpverlener gaat er dus vanuit dat die beschuldigingen waar zijn, ze staan in een officieel document. Leg jij dan maar eens uit dat er niet onder ede gehoord wordt bij het Familierecht….Ben jij weer die autodidact die de hulpverleners terecht moet wijzen. Succes!

Wat wij ook vaak horen is dat de zitting/rechtszaak nog plaats moet vinden dat jij dus nog gehoord moet worden door de rechter, maar dat er blijkbaar achter de schermen al overleg is geweest. Ook met een dergelijke situatie kun je geconfronteerd worden tijdens een zitting. Blijkbaar doen jouw, wellicht ontlastende, argumenten of voorstellen om tot een oplossing te komen er niet meer toe? Wat kan jij nog?

Bijvoorbeeld: stel je hebt een Raadsonderzoek achter de rug en je zit te kijken naar een vreselijk rapport waarin jij jezelf niet kunt vinden, waarin ideeën en voorstellen van de Raad vermeld staan, waarvan jij weet dat die belastend zijn voor jouw kinderen, dat die de afstand tussen jou en jouw kind alleen maar zullen vergroten, zoals een OTS (onder toezicht stelling), dan mag je er toch vanuit gaan dat jij het daar eerst nog met de rechter over kunt hebben? Dan mag je toch hopen dat de rechter ook nog eens luistert naar jouw argumenten? Is het dan niet raar dat jij VOOR dat de zitting plaats vindt, al de hand mag schudden van jouw nieuwe gezinsvoogd?! Dat is toch apart? Dan heeft het dus eigenlijk geen zin meer om voor de rechter te komen, het is immers al een uitgemaakte zaak, toch?

Ja, in principe is dat zo. Je bent de Familierecht fuik in gezwommen, pas maar op, voordat jij het weet ben jij alle regie kwijt en overgeleverd aan de subjectiviteit van bewust handelingsonbekwame professionals. Ga je dus akkoord met deze gang van zaken, dan heb jij sowieso verloren….Vindt er dus op zijn minst wat van.

Stel eens wat vragen op de zitting! En weet dat jouw advocaat in deze niets voor jou gaat betekenen. Nee, jouw advocaat gaat jou vertellen rustig aan te doen en vooral mee te werken. Lever je over…. NIET DOEN dus. Vraag eens aan het begin van de zitting of het wel zin heeft om hier nog zo te staan. Vraag eens of deze gang van zaken gebruikelijk is. Vraag eens hoe dat nu zo kan. Heeft de rechter van te voren Jeugdzorg al ingeseind? Wie doet dat zo….?!

Door deze vragen te stellen, open jij hopelijk de ogen van de rechter. In ieder geval zet jij de zaak op scherp. Zeker als jij het startschot voor leugens en bedrog ook nog eens aanhaalt, het recht dus om jouw hand op te houden en het feit dat de griffier dit hoort te noteren.

Sla de volgende kennis op:

Verdiep je in het familierecht; er wordt niet onder ede gehoord. Zie hier het startschot voor leugens en bedrog. Menig ouder is de eerste zitting zo ontsteld dat deze ouder hooguit verbaasd reageert.. Heeft deze ouder een advocaat bij zich, denk dan niet dat deze advocaat de vuist op tafel slaat en korte metten maakt met deze leugens. Daar is hun verdienmodel niet mee gebaat. De echtscheidingsmarkt – lees de markt van 2 miljard ! – is door rechters en advocaten van te voren verdeeld; een vechtadvocaat versus een timide advocaat; ook de rechter en griffier spelen een twijfelachtige rol in de uiteindelijke beslissing.

Je bent dus in deze afhankelijk van de griffier, wat schrijft die op? En laat nou net de griffier een niet zo nette rol spelen. De griffier doet zijn of haar eigen ding en is dus selectief bij het noteren en uitschrijven van het besproken woord ter zitting. Op die manier beïnvloedt de griffier de uitspraak.

Op basis van deze kennis een paar concrete tips om jouw schade zoveel mogelijk te beperken:

 • Durf het eens…vraag aan het begin van de zitting of er onder ede gehoord kan worden. Natuurlijk zal de rechter afwijzend reageren, hoe zo? Niet gebruikelijk, zo doen wij dat niet hier….
 • Maar zeg het dan, recht voor zijn raap; ‘ rechter, als er niet onder ede gehoord wordt, geeft u nu het startschot voor leugens en bedrog. Wordt deze zitting een onsmakelijk hij – zij verhaal, waarbij wij elkaar als ouders diskwalificeren, terwijl voor deze scheiding mijn/ons ouderschap niet ter discussie stond’
 • Hoe dan ook, zorg dat je aan het begin van de zitting het woord krijgt. Daar er niet onder ede gehoord wordt, wil jij het recht hebben/voorbehouden om bij elke leugen jouw hand op te mogen steken opdat de griffier dit bij de leugen noteert.
 • En zorg dat jij, hoe dan ook, net zo goed aan het woord komt, want het is de tactiek van de verstotende partij zoveel mogelijk aan het woord te komen. Immers, jouw inbreng komt de tegenpartij niet uit, dus wil de tegenpartij jou zo min mogelijk aan het woord hebben, dan lees jij jezelf ook niet terug, maar dus ook die professionals niet….
 • En als jij dus wat belangrijks te zeggen hebt, let dan op die griffier! Kijk die aan en zeg dat jij graag hebt dat die nu net zo goed blijft schrijven.
 • Ben dus aanwezig in de rechtszaal en laat het niet over aan jouw advocaat! Lees ons stuk op deze website over de advocatuur en rechtspraak om te begrijpen dat het helemaal op jou aankomt. En dat is prima, jij bent de ouder! Jij bent eindverantwoordelijk, dus verberg je niet achter derden. Sta op en strijdt voor jouw kind(eren)!

 

Wij weten dat de Griffie een kwalijke rol speelt bij ouderverstoting. Dat de griffie de zaak kwalijk beïnvloedt en zo eigenlijk op de plek van de rechter gaat zitten. Dit moet stoppen en daar kan jij ons bij helpen!

Afbeeldingsresultaat voor griffier

 • Naast dus aanwezig te zijn tijdens de rechtszaak, raden wij alle ouders aan de griffie aan te schrijven en het proces verbaal op te vragen. Als reden kan jij schrijven dat jij het idee hebt dat hele stukken tekst van jou zijn weggelaten. Jij wilt weten of ze op z’n minst genoteerd zijn door de griffier. Een proces verbaal is niets meer dan een verslag van wat er op de zitting is gezegd. Weet dat de tegenpartij het proces verbaal al lang heeft opgevraagd en overal mee naar toe neemt. Leugens geuit in de rechtszaal staan nu immers zwart op wit… en worden zo de waarheid. Al zouden deze leugens niet terugkomen in de beschikking, ze gaan wel een eigen leven leiden, dus jij wilt net zo goed een proces verbaal, dan weet jij waarover jij je zult moeten verdedigen bij de instanties, die zich ermee gaan bemoeien.
 • Als je dat doet, schakel daarbij meteen de Nationale ombudsman in. Gewoon een cc.
 • Stel; in het proces verbaal staan ontlastende opmerkingen die de griffier niet heeft meegenomen in de beschikking….dien een klacht in tegen de griffie!
 • Stel; ook in het proces verbaal zijn jouw opmerkingen en argumenten niet meegenomen, de griffier heeft duidelijk zelf geselecteerd…..dien een klacht in.
 • En schakel wederom de Nationale ombudsman in. Laat die maar eens bij de griffier informeren wat er aan de hand is. Hoe dit zo kan.
 • En laat dit niet liggen, want zeker zo’n Nationale Ombudsman heeft er eigenlijk niet zo’n zin in. De Nationale Ombudsman ziet Ouderverstoting namelijk NIET als een maatschappelijk probleem, waar niet alleen kinderen, maar ook volwassenen ‘ last’ van hebben.
 • Zo dwingen wij de Nationale Ombudsman naar dit grote probleem te kijken. We kunnen niets tegen die rechters beginnen, maar de griffie, die kunnen wij ter verantwoording roepen, laten we dat dan vooral doen! Helemaal niet moeilijk; antwoordformulier via hun website invullen, zo af en toe een belletje hoe het er mee staat en je zet samen met andere ouders een groot probleem op de kaart! Help ons dus, dit kost echt heel weinig tijd.

En dan nog iets waar wij dus blijkbaar de griffie op aan moeten spreken; het publiceren van de uitspraken op rechtspraak.nl.

Lang hebben Familierechters dit tegen gehouden (en nog), met als excuus dat de privacy geborgd moet worden. Echter, kijk eens op jouw beschikking: in openbaarheid uitgesproken….

We snappen wel waarom het Familierecht de uitspraken/beschikkingen onder de pet wil houden; het zou eens inzichtelijk zijn wat die rechters zo allemaal laten gebeuren tijdens de zitting en erger, wat ze uiteindelijk uitspreken. Er worden immers hele strepen door mensenlevens gehaald op onwettelijke gronden, door een rechter nota bene!

Nu komt een rechter er op zich mee weg. Nou ja, lang leve sociale media, maar toch, echt inzichtelijk hebben wat welke rechter uitspreekt en derhalve weten waaraan een ouder moet voldoen volgens een rechter om gezag en/of omgang te behouden, is voor ons heel belangrijk.

Lees het stuk over de rechtspraak op onze website, dan begrijp je meteen waarom deze niet-bijgeschoolde rechters met betrekking tot familie dynamieken of kinderpsyche, die ook nog eens om de 3 jaar rouleren, helemaal niet zitten te wachten op het idee dat wij allemaal zouden kunnen weten dat deze rechter dus ouders uitbant en derhalve tegen de wet en internationale rechten en verdragen handelt.

Wij hebben er genoeg van gevonden richting rechtspraak en ons is verteld dat het ‘privacy- idee’ niet opgaat. De vonnissen/beschikkingen zouden gewoon via rechtspraak.nl gepubliceerd moeten worden. Zo moeilijk is het ook niet; lang leve het digitale tijdperk; de n.a.w. gegevens weghalen en klaar. Maar zo makkelijk is dat dus niet, blijkbaar. Nu verbergt de rechtspraak zich achter de griffie, die heeft het te druk!

Ook in deze vraag ik ouders ons te helpen; vraag uitspraken van 1 bepaalde familierechter op. Dit zal geweigerd worden. Vraag naar de reden. Wijs de rechtbank op het feit dat de vonnissen in openbaarheid zijn uitgesproken, dat de reden als privacy door het allerhoogste orgaan van de rechtspraak zelf is weggenomen en dat de griffie dus zijn/haar werk moet doen.

Wederom, we kunnen niets tegen die rechters beginnen, helemaal niets. Maar wij kunnen wel wat met die griffie, via de nationale Ombudsman. Wordt die er zo ook met de haren bijgetrokken en wordt het grote probleem; ouderverstoting, steeds inzichtelijker!

Sowieso staan wij versteld van de houding van de Nationale ombudsman! Verwijzen naar de richtlijnen van het NJI. Vertellen dat we dan maar beter na moeten denken bij het maken van kinderen. Waar 2 vechten, 2 schuld, ga maar lekker op de blaren zitten. Ongehoord!