Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13538 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Mail school: 

From: *******
Sent: *******
To: *******
Cc: *******
Subject: Contact met de leerkrachten
Beste *******,
Middels deze mail wil ik je op de hoogte brengen van de manier waarop er dit schooljaar door jou contact onderhouden wordt met de leerkrachten van *******:
Wij hebben begrip voor je uiterst ongemakkelijke situatie rondom jullie scheiding en de consequenties van alles wat er rond de omgangsregeling plaats vindt. Ons is echter heel duidelijk gemaakt dat wij de richtlijnen van de ******* moeten volgen. Het is dus zinloos om op school uit te leggen hoe jouw gezichtspunten in deze situatie zijn.
Wij hebben van JGB begrepen dat de omgangsregeling sinds 7/8 voorlopig gestopt is. Je mag dus niet in contact met ******* treden. Dat betekent dat je ook niet deel kan nemen aan ouderhulp op school (schoolreis, versieren sinterklaas, kerstdiner, ..)
Omdat ******* een basiskind is (ze ontwikkelt zich volgens verwachting), zijn de reguliere oudergesprekken voor jullie als ouders van toepassing (zie artikel "Passend onderwijs" en de schoolgids op de website). Dat betekent dat jij, net als de moeder van *******, wordt uitgenodigd voor de tien minuten gesprekken in februari en juni. De rapporten zullen je digitaal worden toegestuurd. Je wordt ook voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd. In dit kennismakingsgesprek is ******* het onderwerp. Niet de ins en outs rondom scheiding, omgangsregeling etc. Voor de moeder van ******* geldt precies hetzelfde.
Dus:
Het gesprek van a.s. vrijdag gaat niet door. De leerkrachten zijn er voor de kinderen en spreken met ouders over de ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn er niet om de ins en outs van jullie scheiding, perikelen rondom de omgangsregeling en jouw rol in dit proces met je door te nemen. Ik ken de situatie, ga daar professioneel mee om en informeer de leerkrachten daar ook professioneel over in de lijn zoals de ******* voorschrijven.
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, nogmaals: onderwerp is de ontwikkeling van ******* zoals jij die ziet, zoals ******* die aan ******* en ******* heeft overgedragen en de eerste indrukken die ******* en ******* van ******* hebben. Ditzelfde geldt voor de moeder van *******.
Je inschrijven voor  ouderhulp is zinloos tot de omgangsregeling wordt gewijzigd. Ik begrijp dat jij je via ******* niet kan inschrijven. Mocht je, ondanks het feit dat je inschrijven op dit moment zinloos is, tòch willen inschrijven, dan kan dat per mail aan de leerkrachten.
Als laatste: ik wil niet dat de leerkrachten door jullie als ouders belast worden met informatie rondom scheiding en omgangsregeling en de rol die jullie daarin hebben. De leerkrachten zijn er voor de kinderen en gaan alleen in gesprek over de ontwikkeling van jullie dochter. Alle informatie over ontwikkelingen op het gebied van scheiding/omgangsregeling etc. gaan via de mail naar mij. Ik informeer de leerkrachten.
*******, ik hoop dat je de leerkrachten niet wilt belasten met je privé situatie zodat ze hun aandacht kunnen richten op passend onderwijs voor de kinderen en een aantrekkelijke leeromgeving. Ik vraag je met klem je te houden aan de in deze mail beschreven richtlijnen.
Met vriendelijke groet,
*******

Antwoord aan school: 


From: *******
Sent: *******
To: *******
Cc: *******
Subject: Re: Contact met de leerkrachten
Beste *******,
Uit onderstaande mail krijg ik de indruk dat je het stoppen van de omgangsregeling met ******* gelijkstelt met een contactverbod met *******. Dit is niet aan de orde. Op dit moment ben ik niet belast met de dagelijkse verzorging van *******, maar staat het me vrij om contact te hebben met *******.
Voor het contact met ******* in de context van de school komt het erop neer dat dit vergelijkbaar is met het contact dat een ouder van een klasgenoot van ******* heeft. Het is daarom opmerkelijk dat een ouder van een klasgenoot die zich wil inschrijven voor ouderhulp op school anders wordt behandeld dan ik.
Met deze opstelling, waarbij je duidelijk partij voor ******* kiest, werk je mee aan de ouderverstoting door de moeder. Uit onderzoek is gebleken dat het grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van ******* als ze het contact met een van de ouders verliest.
Om bovenstaande redenen lijkt het me een goed idee om op korte termijn met elkaar te bespreken hoe in de huidige omstandigheden we ******* een zo prettig mogelijke schooltijd kunnen geven, en de gevolgen van ouderverstoting voor ******* kunnen minimaliseren.
Ik ben de komende week beschikbaar op de volgende momenten, ik hoor graag wanner het gesprek mogelijk is.
maandag *******
dinsdag *******
woensdag *******
donderdag *******
vrijdag *******

De volgende websites leggen uit wat ouderverstoting is, wat de lange termijn gevolgen zijn, en hoe dit tegen te gaan is:
https://www.herkenouderverstoting.com/informatie/onderzoek/gevolgen-scheiding-voor-jongeren
Met vriendelijke groet,
*******