Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13538 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Als u ontevreden bent over de gang van zaken op school zijn er een aantal stappen die u kunt nemen. Onderstaande werkwijze is erop gericht om de-escalerend te werken. Loop daarom de genummerde stappen in volgorde door.

1) Bespreek het probleem met de groepsleerkracht.

2) Bespreek het probleem met de teamleider, mentor, zorgcoördinator, intern begeleider of schoolleiding. Zie de klachtenprocedure in de schoolgids, of de website van de school voor details.

3) Bespreek het probleem met de directeur van de school.

4) Schakel bemiddeling (mediation) in [1] Scholen kunnen bij verschillende organisaties die mediation aanbieden aangesloten zijn:

Verus [2]: Ouders en scholen kunnen Verus vragen om te bemiddelen bij een kwestie. Dit geldt voor scholen die lid zijn van Verus, de vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs.  Neem voor meer informatie contact op met adviseur Monica Neomagus 0348 74 44 44, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
VOS/ABB [3]: Scholen kunnen een mediator inschakelen als zij lid zijn van VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. Ouders kunnen de school op deze mogelijkheid wijzen. Om belangenverstrengeling te voorkomen worden ouders niet te woord gestaan. De school kan contact opnemen met adviseur Janine Eshuis: 06-30041175 of 0348 405 200, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwijsgeschillen [4]: Ouders en scholen kunnen gebruik maken van mediation via Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Dit is mogelijk voor alle scholen die bij Onderwijsgeschillen zijn aangesloten. De mediation vindt plaats in Utrecht. Neem voor meer informatie contact op met de mediationhelpdesk: 030 -280 95 90,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5) Bespreek het probleem met de interne vertrouwenspersoon. Zie de klachtenprocedure in de schoolgids, of de website van de school voor details.

6) Bespreek het probleem met de externe vertrouwenspersoon. Zie de klachtenprocedure in de schoolgids, of de website van de school voor details.

7) Bespreek het probleem met het bevoegd gezag van de school. Vaak is dit ondergebracht in een stichting waar de school lid van is. Zie de klachtenprocedure in de schoolgids, of de website van de school voor details.

8) Bespreek het probleem met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs [5] .Houd er rekening mee dat de klacht ingediend moet worden binnen een jaar van de gebeurtenis.

Tijdens de procedure kan de klacht gemeld worden bij een van de volgende organisaties. Deze organisaties hebben niet als taak om individuele problemen van ouders op te lossen, maar ze kunnen de melding wel meenemen in een volgend onderzoek of bespreking:

  1. A) de medezeggenschapsraad van de school. Zie de website van de school voor details.

     B ) Inspectie van het Onderwijs [6]

bronnen en informatie:

[1] https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/schoolorganisatie/klachten/bemiddeling-tussen-ouders-en-school/

[2] https://www.verus.nl/aanbod/diensten/bemiddeling-tussen-ouders-en-school

[3] https://www.vosabb.nl/mediation-juridisering-onderwijs/

[4] https://onderwijsgeschillen.nl/content/mediation-bij-onderwijsgeschillen

[5] https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/procedure

[6] https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten