Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 16552 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

 

Naam

Adres

Postcode en plaats

 

 

 

 

 

 

Aan het Gerechtshof plaats

Adres

Postcode en plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats, datum

 

 

Betreft: beklag artikel 12 Sv.

 

 

Edelachtbare Heer / Vrouwe,

 

 

Op datum aangifte heb ik bij de politie aangifte gedaan van omschrijving feiten met vermelding van tijd, plaats en verdere bijzonderheden. Gemeld strafbaar feit met parketnummer, wordt door de officier van justitie te plaats rechtbank niet (verder) vervolgd/via een strafbeschikking afgedaan. Hierover wil ik mijn beklag doen.

 

Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van verdachte, omdat reden(en).

 

Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet/ voortgezet ter zake van het feit waarop dit beklag betrekking heeft.

 

Ik wil graag bij de hoorzitting aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en/of mijn klacht (nader) toe te lichten.

 

Hoogachtend,

 

 

Naam Slachtoffer

 

Telefoonnummer

E-mailadres