Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13518 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Goede morgen,

7 september was de Nationale ombudsman te bezoeken bij de Bibliotheek te Tilburg. Wat was het er druk. Als 1 van de laatste heb ik kort gesproken met een werknemer van u. 
Ik vroeg aandacht voor een vreselijk onderwerp wat u toch zo af en toe ter ore moet komen: ouderverstoting als gevolg van een (high) conflict scheiding. Jaarlijks verliezen tussen de 15.000 en 20.000 kinderen het contact met de uitwonende ouder, terwijl er geen contra-indicatie is met die ouder. 
Met alle desastreuze maatschappelijke gevolgen van dien. 

Ouders lopen vast is het familierechtssysteem. Er is een wet, maar rechters passen die niet toe, zoeken uitvluchten zoals de beruchte klemcriteria en het vreselijke verzinsel 'hoofdverblijfplaats'. Rechters schromen niet om gezonde/welwillende ouders de Koninklijke weg te sturen, wat inhoudt dat een ouder uit het gezag wordt gezet en/of geen omgang meer mag hebben en/of contactverbod met het kind omdat de zorg-ouder contact tussen ouder en kind niet ziet zitten. Aan feiten onderzoek wordt niet gedaan, Raadonderzoekers zijn bewust handelingsonbekwaam en er wordt niet gehandhaafd als er een beschikking ligt met een omgangsregeling. Slecht gedrag wordt beloond.

De gevolgen van ouderverstoting/ een loyaliteitsconflict voor een kind zijn enorm en wetenschappelijk al bewezen. Heden te dage ondervinden wij, als maatschappij, al de wrange vruchten: geen respect voor gezag en/of autoriteit, depressie, 80% kans op herhalen en ga zo maar door. 
Ouders verliezen al hun geld, komen in de bijstand, doen een beroep op de gemeente voor allerlei ondersteuning. Berekend kost dit de maatschappij zo'n 2 miljard!

Doordat wij ons verenigen en het bestaan van de sociale media hebben de rechters met hun ketenpartners steeds meer last van 'mondige' ouders. Vandaar dat de rechterlijke macht en haar ketenpartners 'noodsprongetjes' maken: keer op keer komen er pilots. Pilots waarvan beweerd wordt dat ze succesvol zijn. Zelfs richting Tweede Kamer schrijft het Ministerie van V&J dat deze uitgerold worden en veelbelovend zijn. (februari 2017)

In de praktijk echter, hoor ik andere verhalen. Sterker nog, ook ik ervaar het aan den lijve anders.

Nu staat op elke beschikking dat deze is uitgesproken in 'openbaarheid'. Dat is mooi. Dat zou moeten inhouden dat wij, allen, de bevolking, deze familierecht uitspraken, tot ons zouden kunnen nemen. Dat is erg belangrijk voor ons om diverse redenen:
- Familierechters opereren tot nu toe in de anonimiteit, daar, ook al staat er dat er in openbaarheid wordt uitgesproken, deze uitspraken/beschikkingen , onder de pet blijven. Een rechter kan dus verzinnen wat die wilt, niemand kan het controleren en/of er iets van vinden
- Rechters zijn zo dus niet aanspreekbaar.
- Als ouder ben je dus zo overgeleverd aan de grillen van 1 rechter. Is die bijgeschoold? Heeft hij/zij kijk op ouderverstoting, is hij?zij met het goede been uit bed gestapt? 
- Op deze manier kunnen wij, het volk, dus ook niet controleren of de pilots zoals bijzonder curator, geland zijn bij de rechters en/of deze pilots ook effectief zijn.
- Op deze manier kunnen wij de effectiviteit van het High Conflict Forum niet controleren.
- door de uitspraken te kunnen bestuderen, kunnen wij, ouders, leren, wat volgens de rechter wel in het belang is van het kind.

In de praktijk zijn de beschikkingen dus niet 'openbaar' terwijl het wel volgens de Wet zou moeten. 

Nou hebben wij, namens Herken ouderverstoting en Joep Zander er al heel veel van gevonden. Dat heeft geresulteerd in het feit dat alle uitspraken van Mr C van Leuven wel openbaar zijn gezet via Rechtspraak.nl.

Vandaar uit hebben wij het idee opgevat om dus dan maar per individuele rechter de uitspraken op te vragen. 
De rechtbanken werken echter niet mee. Sterker nog, wij worden ronduit geïntimideerd!

Waarom wend ik mij nu tot u?
Uw medewerker vertelde mij dat zij geen algemene zaken als agendapunt bij u kan inbrengen, ik moet dus mijn verhaal persoonlijk maken om zo de bemiddeling van de Nationale Ombudsman te bewerkstelligen. Nou, dat kan hoor:

Ik ben nu een klein jaar bezig de uitspraken van Rechter B Prenger, Rechtbank Zeeland West Brabant op de vragen. In eerste instantie dreigde Mr Koek met de politie, maar een nette blog van Joep Zander en eentje van mij resulteerde in een persoonlijk onderhoud met mevrouw Koek. Met heel veel moeite heb ik uiteindelijk de notulen weten te bemachtigen, maar mijn verzoeken om de uitspraken van Rechter B. Prenger in te mogen zien om te kijken of de pilots Bijzonder Curator en/of Het High Conflict Forum (7,5 ton subsidie, waar schijnbaar alle ketenpartners eens per maand samen kwamen om te praten over ouderverstoting, wat toch echt tot beter inzicht, dus ook betere uitspraken zouden moeten leiden) zijn geland.

Daarvoor vraag ik nu uw bemiddeling. Het is namelijk gewoon de wet en ik word al heel lang aan het lijntje gehouden, terwijl er nu echt een start gemaakt moet worden richting die openbaarheid.

Ik neem dit, namens heel veel ouders, hoog op en ben erg benieuwd wat de Nationale ombudsman voor de volwassenen, de ouders, in deze kan betekenen. 
Hopelijk doet u niet mee aan het spelletje van het kastje en de muur, maar durft u het aan om te bemiddelen of mij te wijzen op de weg die ik zal moeten bewandelen om mijn burgerlijk recht te verkrijgen.

Dan nog iets. Het moet mij van het hart dat ik niet kan begrijpen dat de Nationale Ombudsman niet meer stelling neemt met betrekking tot ouderverstoting. Wil de Kinderombudsman nog zo af en toe met een rapportje komen gericht op de kinderen, vanuit uw organisatie blijft het heel stil, of het moet zijn dat u tegen de politie zegt dat het maar beter is niet te handhaven met betrekking tot de omgangsregeling, daar het verschijnen van een politie agent aan de deur te belastend is voor het kind. Erg apart.... 

Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh
www.herkenouderverstoting.com