Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13540 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Samen sterk! Standaard brief voor ouders mbt het zwartboek over Jeugdzorg Brabant richting jouw gemeente, voor heel Nederland

Beste ouders, langs diverse kanalen krijgt Herken Ouderverstoting nood oproepen van ouders die zich volledig herkennen in het zwartboek over Jeugdzorg Brabant.

Ook de inspectie heeft laten weten dat het handelen van Jeugdzorg Brabant niet specifiek iets iets is wat misgaat in Brabant.

Lees onderstaand bericht van de vice voorzitter Krijn ten Hove van onze stichting Herken Ouderverstoting, geplaatst op de Facebook pagina Herken Ouderverstoting:

Zwartboek: Krijn ten Hove Stichting Herken Ouderverstoting

https://www.bndestem.nl/…/west-brabantse-gemeenten-roepen-…/ Jeugdbescherming Brabant op het matje geroepen om zwartboek.

Na een jaar duidelijk maken dat het niet goed gaat in de jeugdzorg hebben de gemeenten in west Brabant nu ook ingezien dat het niet goed gaat bij JBB. Het is het topje van de ijsberg!

De inspectie stelt al dat de klachten in het zwartboek niet afwijken van de klachten die ze over andere GI's krijgen. Tijd voor een grootschaliger landelijk onderzoek naar de werking van de GI's in Nederland.

Deel dit bericht naar zoveel mogelijk leden van gemeenteraden en wethouders.

Wijs ze op hun plicht om deugdelijke zorg in te kopen en te controleren of de GI's daadwerkelijk wel doen wat ze doen moeten en of ze het doen zoals het hoort zoals vastgelegd in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman.

Maak de maatschappelijke verontwaardiging groot. Het niet naleven van gerechtelijke uitspraken is not done, Experimenten met achterhaalde methoden net zo min.

Waarheidsvinding is een plicht voor de GI's in plaats van de vele niet onderbouwde leugens. Er zijn ruim 600.000 kinderen verbonden aam een GI. 600.000 kinderen die blootgesteld worden aan willekeur.

Jaarlijks komen er 16.000 kinderen bij die slachtoffer zijn van een hoog conflictscheiding. Door niet handelen van de GI's worden zij dubbel gestraft want de GI verbreekt juist de contacten in plaats van dat ze ze herstelt.

In west Brabant is het duidelijk. nu de rest van Brabant en Nederland nog!

Het is voor ons onmogelijk individuele zaken te behandelen of daarin te adviseren. Wat dat betreft verwijzen wij naar onze Facebook pagina Herken Ouderverstoting

https://www.facebook.com/groups/507826229380204/ of de stichtingspagina; https://www.facebook.com/stichtinghovs/

 

Ook kunnen jullie ontzettend informatie vinden op onze website www.herkenouderverstoting.com en de stichting Herken Ouderverstoting. (gewoon doorlinken via het paarse hartje)

Met betrekking tot ouders die vastlopen bij Jeugdzorg Brabant, mail jouw geschiedenis, met naam, toenaam en goede data, inclusief bewijs, in maximaal 10 A4tjes naar onze vice voorzitter, mits ouderverstoting gerelateerd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dan wordt deze toegevoegd aan het zwartboek.

Voorbeeldbrief voor wethouder

Om gevolg te geven aan de oproep van Krijn ten Hove, hebben we onderstaand een standaard mail opgesteld. Stuur die naar jouw wethouder, die belast is met jeugdzaken.

Stuur als cc ook deze mail naar die beleidsambtenaren, naar de raadsgriffie opdat alle raadsleden in jouw gemeente op de hoogte zijn van de misstanden en de kinderombudsman

om het grote probleem inzichtelijk te maken en niemand ooit meer kan roepen dat die zich niet herkent in jouw noodoproep!

 

Geachte (naam wethouder),

 

Met deze mail wil ik u bekend maken met het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant, zie onderstaande link.

https://www.herkenouderverstoting.com/nieuws/persbericht-zwartboek-jeugdzorg-11-09-2018

Waarom val ik u daarmee lastig? Nou omdat ik mij hierin herken! En ook de inspectie onderschrijft dat, zie onderstaande link;

https://www.bndestem.nl/home/west-brabantse-gemeenten-roepen-jeugzorg-op-het-matje-wegens-zwartboek~a3daf946/

Omschrijf nu heel kort, maximaal 10 regels jouw eigen situatie; Dus bijvoorbeeld; ik maak mij grote zorgen om mijn dochtertje van 6 jaar. Mijn ex en ik zijn al 4 jaar uit elkaar, echter de omgang met mijn dochter wordt eenzijdig gefrustreerd door mijn ex.  Er is sprake van een complexe, of te wel high conflictscheiding, waarbij 1 ouder het gevecht gaande houdt om zo de andere ouder en diens familie, ik dus, uit te bannen. Sinds een jaar is er een OTS (onder Toezichtstelling) uitgesproken, met als doel om te leren communiceren. Gezinsvoogd….naam en toenaam, houdt zich echter niet aan de beschikking . Ondertussen tikt de tijd weg, krijgt moeder de ruimte om vermoedens te uiten, die volgens de gezinsvoogd eerst moeten worden onderzocht voordat ik mijn dochter weer mag zien. Tijd is mijn grootste vijand, dat weet JZ, mijn dochter is een project geworden. Ik ben radeloos!

Jeugdzorg haalt de schouders op bij bladzijde 25 van het Rapport scheiden zonder schade (en de kinderen dan) van Rouvoet 22 februari 2018.

Jaarlijks verliezen 16.000 kinderen het contact met de uitwonende ouder, wiens ouderschap voor het uit elkaar gaan van de ouders, niet ter discussie stond.

Ik ben zo’n ouder/ Ik dreig zo’n ouder te worden.

U koopt de zorg in. De zorg die door Jeugdzorg geleverd wordt is zwaar ondermaats. Zeker bij kinderen die een OTS krijgen ten gevolge van ouders die uit elkaar gaan. Met dit schrijven vraag ik u

Om een gesprek opdat ik de situatie kan toelichten

Om een gesprek om te vernemen wat de plannen zijn in (naam gemeente) om ouderverstoting te bestrijden/voorkomen.

Om bovenstaand rapport te bestuderen en het tegen het licht te houden binnen (naam gemeente)

Om te bekijken wat uw beleid is richting kinderen in scheiding en ouderverstoting in het bijzonder.

Eenmaal bewust kunt u niet meer wegkijken. Ouderverstoting is kindermishandeling en maatschappelijk onaanvaardbaar.

 

Vriendelijke groet,

……………………….