Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13540 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Aanleiding:

In de uitzending van Monitor (KRO-NCRV) van 19 maart 2017 heb ik de aanduiding “keteninfantiliteit” gebruikt.

Van veel kanten is mij gevraagd om wat uitgebreider aan te geven wat ik daarmee bedoel. Het navolgende is een antwoord op dat verzoek.

Deze uitleg kan op verschillende manieren nuttig zijn:

  • Als toelichting op de betekenis van keteninfantiliteit
  • Als spiegel en voortdurend aandachtspunt voor de schakels in de keten
  • Als input voor inspecties, beleidsmakers en de wetgever om meer consistentie tussen wetgeving, beleid en het operationele veld te realiseren
  • Als checklist voor cliënten in de keten en hun adviseurs en advocaten om inzicht te krijgen in de momenten waarop zaken zijn misgegaan en als mogelijkheid de schakels daarop te wijzen.

Infantiel betekent letterlijk “kinderachtig”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend”.

Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden overnemen.