Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13538 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Artikel 300 WvSr, benadeling gezondheid, of te wel mishandeling:

Wanneer aangifte doen?

Wanneer? Aangifte doen bij OVS, als jij aantoonbaar kunt maken dat jouw ex niet alleen de omgang frustreert (art 279 WvSr) maar ook bijvoorbeeld het kind verder opstookt of aan framing doet bij de instanties.

Voorbeeld: na een paar jaar OTS, komt de verstoter er niet meer helemaal mee weg, de druk vanuit JZ (die nu eindelijk eens wat moet gaan doen)neemt toe.
Oplossing voor de verstoter; die gaat naar de GV en uit ' vermoedens ' van misbruik....Gaat naar de huisarts toe en herhaalt het grapje. Resultaat: omgang wordt opgeschort, eerst moeten de vermoedens onderzocht worden. Zo kan dus een klein kind in 1 keer speelbal worden van de hulpverlening en wordt die bevraagd of....etc.

Voor de zekerheid wordt de omgang in 1 keer terug gebracht naar 1 uurtje begeleide omgang. Het moet niet gekker worden. En wat kan jij?! NIETS.....

Als je dan helder krijgt dat het jouw ex is die dus met deze ' vermoedens' komt, dan is dat art 300 WvSr, kind wordt onnodig belast, wat niet alleen een benadeling van de gezondheid is voor het kind, maar ook voor jou! Jij hebt je te verdedigen tegen iets wat niet te verdedigen is. Dat gaat ten koste van beider gezondheid.

Ouderverstoting is niet alleen kindermishandeling, maar door het kind in te zetten als pion om de ander te schaden is het ook ex-partnergeweld.

 Rijksoverheid: Handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling 

  • Psychische mishandeling (art. 300 Sr)
  • Benadeling van de gezondheid (art. 300 Sr) 
  • (poging) tot opzettelijk terugbrengen van zwaar lichamelijk letsel (art. 302 Sr)
  • Dood door schuld (art. 307 Sr) 
  • Toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 
  • Brengen of laten in hulpeloze toestand (inclusief het onthouden van zorg) (art. 255 Sr) 
  • Bedreiging (art. 285 Sr) en belaging (art. 285b Sr) 
  • Onttrekking aan het gezag (art. 279 Sr) 
  • Seksueel misbruik van kinderen (art. 239-249 Sr)