Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13540 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Parallel ouderschap en co ouderschap, de laatste kennen we al, echter is in veel gevallen parallel de betere oplossing.

Het kan immers, ook middels een zogenaamd parallel ouderschap, het geen betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders. Mocht coöperatief ouderschap niet mogelijk zijn, omdat communicatie leid tot meer frustraties en ergernissen, waarbij vaak de omgang gestopt wordt, door de onwillige ouder met gezag, of waar het kind verblijft.

Richt je bij, slechte tot onmogelijke situatie op het parallel ouderschap, waarbij je zelfstandig ouder bent voor je kind en laat je niet aftroeven door een rechter, omdat deze vindt dat je moet communiceren, terwijl dit juist niet mogelijk gemaakt wordt door de verstoter. Dan wordt je verplicht mee te gaan in leugens en wordt je geconfronteerd met langdurige trajecten die ook niet werkzaam zullen zijn, want de verstoter met gezag komt toch haar verplichtingen niet na en communiceren is voor hun een wereld die zij niet lijken te kennen. Onmogelijk en uitzichtloos, verspilde moeite en het kost eindeloos veel tijd en geld.

Onmogelijke communicatie

Verzoek een parallel ouderschap bij onmogelijke communicatie en werk hier naar toe, sluit de discussie communicatie tussen ouders is beter voor het kind. In veel gevallen blijkt het juist rustgevend te zijn voor het kind, dat er zo min mogelijk gecommuniceerd wordt. Daarbij komt dat bij een solo- ouderschap (parallel) jij recht hebt op mede -gezag, aangezien je niet terug kunt vallen op de ouder met wie niet te communiceren valt. Zelfstandig ouder, moet in het bezit zijn van het gezag om het ouderschap goed uit te kunnen voeren. Als ouder heb je je gezagsverplichting na te komen, om je kinderen te waarborgen en te beschermen. Infoplicht komt deels te vervallen, omdat jij nu recht hebt op info met het gezag en dit niet meer hoeft te vragen aan de ouder die toch niet informeert. Zo krijgt jou ouderschap weer invulling en kunnen de kinderen genieten van ouders met ieder hun eigen input in hun leven.

Ouderwetse methodes

Bij aanvang van de strijd om de kinderen, kun je dit voorstel gelijk aangeven, hiermee bestrijd je de kans, dat er jaren verloren gaan met je kids, omdat een rechter zich vasthoudt aan ouderwetse methodes, die in deze tijd zeker met alle ouder verstoting- praktijken niet meer haalbaar zijn. Dus mocht je terecht komen bij de rechtbank gezag en omgang, geef duidelijk aan je advocaat aan dat dit jou wens is, om jou kinderen z.s.m uit strijd te halen, waar bij strijd reeds is bewezen, dat het kind daarbij niet gebaat is en er allerlei ontwikkelingsproblemen door ontstaan. Daarbij de motivatie waarom samenwerking niet mogelijk blijkt en dat het voor de kinderen juist belangrijk is, om geen tijd te verliezen vanwege onderzoeken, waarbij het bij voorbaat al is bewezen, dat ze mislukken.

Gezamenlijk gezag

Ook de ouders die wel gezamenlijk gezag hebben, waarbij er een ouder blijft frustreren is het parallel ouderschap een goede oplossing. Iedere ouder is nu eenmaal anders en ook de opvoedingsmethodes zullen verschillend zijn. Geef elkaar het respect, dat waarschijnlijk geen van beiden het eens zijn met elkaars opvoedmethodes, maar accepteer dat het gewoon zo is. Het kind past zich gauw genoeg aan en kan zo wennen aan ieder zijn eigen methodes. De input van vader en van moeder, kan immers nooit gelijkwaardig zijn, een vrouw is nu eenmaal anders dan een man. Zo worden de kinderen pas echt sterk en zijn zij gebaat met de kennis en de input zowel van vader als van moeder. Geef elkaar via mail, een kleine update, mocht dat nodig zijn, maar ga vooral niet meer discuteren wie het beter zou doen, of dat je het er niet mee eens bent. Een kind is en blijft het meest gebaat bij de input van zowel vader als moeder, waarbij het gelijk leert dat er verschillende mogelijkheden zijn bij beide ouders thuis en de ouders dan ook als gelijkwaardig zullen zien.

Niet te vergeten dat parallel ouderschap staat beschreven in handboek gezinsvoogd. Zij zijn op de hoogte, wijs ze daarop om allerlei trajecten te voorkomen. Communicatie tussen ouders kan niet leidend zijn voor het belang voor je kind. Het richt vaker juist meer schade aan. Als iets niet werkt, zal het met een onwillige ouder zeker nooit gaan werken. ! 

Auteur: Soraya Warnar- Soer

Juni 2018