Menu
nlenfrde

Wat wij doen

Hier vind U alles wat Herken Ouderverstoting doet

Tip van de Week

Hier vind U veel bruikbare Tips

Nieuwsberichten

Hier vind U alle nieuwsberichten

Symposium

25 februari 2019

Oproepen

Overzicht van de verschillende oproepen

I.v.m. de afwikkeling van het financiële deel van de organisatie van het congres, verzoeken wij deelnemers die nog aanspraak willen maken op terugstorting van hun bijdrage, dit verzoek daartoe te doen voor 15 maart a.s. Verzoeken die op of na 15 maart worden ingediend kunnen niet meer worden gehonoreerd.


Ouderverstoting: Groter dan gedacht

Jaarlijks verliezen 16.000 kinderen, waarvan de ouders uit elkaar zijn (gegaan), het contact met de uitwonende ouder. Terwijl het ouderschap vóór de scheiding en vaak zelfs een tijd daarna, niet ter discussie stond. In het totaal leven er sinds de scheidingsgolf in de jaren 70 vorige eeuw zo’n 1 miljoen mensen die vroeger, in hun jeugd of jong volwassenheid één ouder hebben afgewezen of verstoten.

2 kinderen per uur slachtoffer

Let wel, deze afwijzing komt niet voort uit het feit dat er sprake is van misbruik, geweld of mishandeling, maar simpelweg uit het feit dat deze kinderen keuzes hebben moeten maken. Een keuze voor één voorkeursouder, meestal de ouder die de meeste tijd met het kind doorbrengt, de zorg- of binnenouder genoemd. Een andere benaming voor deze ouder is verstotende ouder of de verstoter.

Kind keert zich tegen je/Gevolgen van ouderverstoting

Daar zit namelijk de crux; Het is deze ouder die het kind (in)direct aanzet tot afwijzing van de andere ouder. De reden? Omdat deze ouder het verschil niet kan zien tussen ex-partnerschap en ouderschap. Dat laatste blijf je immers altijd samen. Deze verstotende ouder is geestelijk niet in orde. Op zich kan deze ouder normaal functioneren in de maatschappij maar vaak door een jeugdtrauma kan deze ouder de scheiding niet aan en wordt het kind gebruikt als een pion om de andere ouder te straffen of ervaart deze ouder dat een scheiding van elkaar meteen ook een scheiding van het gezin in moet houden.

Waar heb je mee te maken?

Er zijn dus ontstellend veel ouders die zich gerechtvaardigd zien om een kind in een loyaliteitsconflict te betrekken, die het kind tegen de andere ouder opzetten en daarin grenzeloos te werk gaan. Daarbij wordt niet alleen de uitwonende ouder afgeschreven of zelfs volledig uitgebannen, maar meestal ook diens gehele achterban. Opa’s, oma’s, broertjes of zusjes, (stief)families, vrienden, maar vaak zelfs gehele verscheurde families, waarbij 1 kind de ouder wel verstoot en anderen in datzelfde gezin niet. Met alle gevolgen van dien.

Ouderverstoting en het netwerk

Gevolgen Ouderverstoting

Denk niet alleen aan het leed, de radeloosheid en verbijstering van de uitwonende en verstoten ouder en diens omgeving, maar sta vooral stil bij de gevolgen van ouderverstoting, het onterecht afwijzen van juist de geestelijk gezonde ouder, maar ook voor het kind zelf, wat op latere leeftijd onherroepelijk tot uiting komt:

  • Geen respect voor autoriteit en gezag
  • Wantouwen naar derden
  • Zwart/wit denken
  • Een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben
  • Extra verslavingsgevoelig om zichzelf te verdoven
  • Moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relatie.
  • Meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken
  • Zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden


Gevolgen van ouderverstoting

Deze schrikbarende cijfers en bovenstaande kennis, met nog meer duiding zoals het profiel van de verstotende partij, komen van het Ministerie van J&V zelf, zoals aangehaald door de heer Carsten Herstel (director Sanctions and Youth department/dep. Director General) tijdens de lancering van het platform Scheiden zonder schade van de heer Rouvoet op 7 december 2017. Let wel, de ministeries J&V en WVS weten van deze maatschappelijke ramp. Een ramp waarvoor uitgebreid is gewaarschuwd, door de jaren heen. Waarbij wij in het bijzonder professor Hoefnagels, begin 2000 aanhalen, die ‘ons’ toen al dringend adviseerde een einde te maken aan het huidige toernooi model in de rechtbanken en alle professionals rondom echtscheiding en onze kinderen uitgebreid te laten bij scholen omtrent familie dynamieken, ouderverstoting en pathogeen ouderschap.

Herken ouderverstoting is het platform voor alle ouders die gaan scheiden en dreigen hun kinderen te verliezen aan een situatie die boven hun macht lijkt te gaan.

Sinds 21 september 2015 heeft Herken ouderverstoting maar 1 missie; ouderverstoting is maatschappelijk onaanvaardbaar en mag niet gebeuren! Sinds 21 september 2015 informeert Herken Ouderverstoting op de eerste plaats alle ouders over hun mogelijkheden, hoe het systeem voor hen kan werken, hoe het systeem en de instanties niet goed werken en wat je daar als ouder aan kunt doen, waarbij Herken Ouderverstoting met klem wijst op de eigen verantwoordelijkheid die elke ouder zelf hoort te nemen. 

Wat kun je doen

Herken ouderverstoting heeft al veel kunnen bereiken, het tij is gekeerd. Het zijn nu vooral de ouders zelf die aan de slag moeten, zonder het kind extra te belasten. Want zeg nu zelf, als Herken Ouderverstoting het nu helder heeft gekregen dat ouderverstoting zware (geestelijke) kindermishandeling is en iedereen die er toe doet daarover geïnformeerd is, dan heb jij als ouder keuzes te maken .

OVS is een aanslag op gezonde kinderen

Ga jij mee in het "pappen en nathouden"? Ga jij als ouder shoppen langs zogenaamde hulpverleners met praatsessies die weken duren? Ga jij los bij instanties over je ex, je niet realiserend wat dit zegt over jou? Ga jij mee in het hij/zij verhaal waar instanties je toe willen verleiden? Ga jij mee in het toernooimodel en grijp jij elke gelegenheid aan om een rechter erbij te betrekken hetgeen juist extra belastend is voor je kind? Sta je op voor je eigen rechten? Wil je dat derden jouw ex aanspreken en dat jouw ex hulp moet accepteren?

Of neem jij als ouder jouw verantwoordelijkheid en bevrijd jij jouw kind van deze mishandeling. Zo veel mogelijk ZELF !

Je bent niet gek! Doe geen rare dingen. Haal diep adem. Lees je heel goed in. Ga naar onze Downloadpagina 
Denk goed na en neem (tijdelijk) afstand van emoties, en ga zelf aan de slag of niet. Ben je bewust; halve bak strijden gaat niet, het gaat tegen je keren en het is onnodig belastend voor je kind. Ga niet mee in part-time kindermishandeling! Zit er zelf heel dicht bovenop en geef de verstotende partij geen ruimte. Dit is dus een kwestie van keuzes en opoffering waarbij ouders heel veel moeten laten om alle energie te kunnen steken in contact houden, contact herstel en het opbouwen van een gezonde ouder/kind relatie.

Of laat het gaan en heb desnoods wat uit te leggen mocht het kind, eenmaal volwassen, bij jou op de stoep staan met de vraag welke moeite je hebt genomen om alsnog in het leven van je kind te zijn. Vroeger konden ouders nog beweren dat ze dachten dat rust het beste was, vaak ook opgelegd door de instanties. Daar is echter mee afgerekend en het tegenovergestelde blijkt waar. Wat je verhaal ook is, wat je keuzes als ouder ook zijn, Herken ouderverstoting kan en wil je helpen bij het maken van voor jou goed voelende keuzes.
Ondertussen blijven wij de overheid, de instanties, de rechtspraak en de ketenpartners bevragen en informeren en wijzen op hun rol. Wij komen met passende oplossingen die heel veel leed en onkosten besparen. Dat daardoor minder aan ons verdiend kan worden ervaren wij als winst. Dat heel veel partijen die nu nog veel geld aan hulpbehoevende ouders verdienen alles op alles zetten om hun rol te behouden, maar er niet meer mee wegkomen, ervaren wij als een nog grotere winst.

Wat verstoten ouders moeten weten

Beste ouders, Herken ouderverstoting is er voor jullie!

Samen zijn we sterk, samen kunnen wij ouderverstoting stoppen. Deze maatschappelijke ramp kan enkel gekeerd worden door onszelf. Help ons mee, maak iedereen die een scheiding doormaakt bekend met Herken ouderverstoting, opdat niet nog meer kinderen belast worden met zaken die ze niet kunnen hanteren. En ja, iedereen is welkom, dus ook de rechtspraak en alle instanties rondom kinderen, ouders en scheiden, om te leren!